Melovem

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
SC

Dyrearter

Kvæg (kalve og ungkvæg) og grise

Indikationer

Kvæg:

Til anvendelse ved akut respiratorisk infektion i kombination med passende antibiotika-behandling med henblik på at reducere kliniske symptomer hos kvæg.

Til anvendelse ved diarré i kombination med oral tilførsel af vand med henblik på at reducere kliniske symptomer hos kalve, der er mere end en uge gamle, og hos ikke-lakterende ungkvæg. Til lindring af post operativ smerte efter afhorning af kalve.

Grise:

Til anvendelse ved ikke-smitsomme lokomotoriske forstyrrelser med henblik på at reducere halthed og inflammation.

Til lindring af post-operative smerter i forbindelse med mindre bløddelskirurgi såsom kastration.

Dosering og indgivelsesvej

Kvæg:

Enkelt subkutan injektion på 0,5 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 10,0 ml/100 kg legemsvægt), om nødvendigt i kombination med antibiotika-behandling eller med oral tilførsel af passende mængder vand.

Grise:

Lokomotoriske forstyrrelser:

Enkelt intramuskulær injektion på 0,4 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 2,0 ml/25 kg legemsvægt). Om nødvendigt kan en yderligere dosis gives efter 24 timer.

Det anbefales at give den anden injektion på et andet sted, da er konstateret lokal tolerance efter blot en enkelt injektion.

Reduktion af postoperative smerter:

Enkelt intramuskulær injektion på 0,4 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 0,4 ml/5 kg legemsvægt) inden operation.

Det er særdeles vigtigt at dosere nøjagtigt og bruge en passende injektionssprøjte samt at vurdere legemsvægten nøje.

Undgå kontaminering under anvendelse.

Bivirkninger

I kliniske undersøgelser blev der hyppigt indberettet forbigående hævelse på injektionsstedet efter subkutan administration hos kvæg. Hævelse på injektionsstedet kan være smertefuld. I kliniske undersøgelser blev der iagttaget forbigående hævelse på injektionsstedet efter intramuskulær administration hos grise.

I meget sjældne tilfælde kan anafylaktiske reaktioner som kan være alvorlige (herunder dødelige) forekomme. Disse bør behandles symptomatisk.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 100 dyr)

- Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
Kvæg
Produktidentifikation - 066195
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 066195
EAN 7046260661950
PAKNINGER
Melovem
Salfarm Danmark A/S
1 x 100 ml
066195

Lignende pakninger

Viser 7 af 7 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris
Kvæg

Melovem

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Melovem

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Melovem

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Melovem

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Melovem

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Melovem

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Melovem

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.