Loxicom

1 x 50 ml
Injektionsvæske, opløsning
IV
SC

Dyrearter

Kvæg, grise og heste.

Indikationer

Kvæg:

Til anvendelse ved akut respiratorisk infektion i kombination med passende antibiotika-behandling med henblik på at reducere kliniske symptomer hos kvæg.

Til anvendelse ved diarré i kombination med oral tilførsel af vand med henblik på at reducere kliniske symptomer hos kalve, der er mere end en uge gamle, og hos ikke-lakterende ungkvæg. Til supplerende behandling af akut mastitis i kombination med antibiotika-behandling. Til lindring af post operativ smerte efter afhorning af kalve.

Grise:

Til anvendelse ved ikke-smitsomme lokomotoriske forstyrrelser med henblik på at reducere halthed og inflammation.

Til supplerende behandling af puerperal sepsis og toksikæmi (mastitis-metritis-agalaktisk syndrom) med passende antibiotika-behandling.

Heste:

Til anvendelse ved lindring af betændelse og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet.

Til anvendelse ved lindring af smerte i forbindelse med kolik hos hest.

Dosering og indgivelsesvej

Kvæg:

En enkelt subkutan eller intravenøs injektion på 0,5 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 2,5 ml/100 kg legemsvægt), om nødvendigt i kombination med antibiotika-behandling eller med oral tilførsel af passende mængder vand. Den anbefalede maksimale mængde, som skal administreres på en enkelt injektionssted er 10 ml.

Grise:

En enkelt intramuskulær injektion på 0,4 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 2,0 ml/100 kg legemsvægt) i kombination med passende antibiotika-behandling. Om nødvendigt kan en yderligere dosis gives efter 24 timer. Den anbefalede maksimale mængde, som skal administreres på en enkelt injektionssted er 2 ml.

Heste:

En enkelt intravenøs injektion på 0,6 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 3,0 ml/100 kg legemsvægt).

Ved lindring af betændelse og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet, kan en passende oral behandling med meloxicam, indgivet i overensstemmelse med den anbefalede dosering, anvendes til fortsættelse af behandlingen.

Undgå kontaminering under anvendelse.

Må ikke overstige 50 broachings per hætteglas. Hvis mere end 50 broachings er påkrævet, er brugen af en draw-off nål anbefales.

Bivirkninger

dministration af veterinærlægemidlet ved subkutan injektion hos kvæg og intramuskulært injektion hos svin er veltolereret, og kun en lille forbigående hævelse på injektionsstedet efter subkutan administration var observeret hos mindre end 10% af kvæg behandlet i kliniske studier.

Hos heste kan forekomme en forbigående hævelse på injektionsstedet, som forsvinder uden indgriben.

I meget sjældne tilfælde kan anafylaktoide reaktioner som kan være alvorlige (herunder dødelige) forekomme og bør behandles symptomatisk.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 400979
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 400979
EAN 7046264009796
PAKNINGER
Loxicom
ScanVet
1 x 50 ml
400979
Loxicom
ScanVet
1 x 100 ml
493160
Loxicom
ScanVet
12 x 50 ml
066432
Loxicom
ScanVet
12 x 100 ml
475334

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris
Kvæg
Hest

Loxicom

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 12 x 50 ml, 12 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Loxicom

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 12 x 50 ml, 12 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Loxicom

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 12 x 50 ml, 12 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Loxicom

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 12 x 50 ml, 12 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Loxicom

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 12 x 50 ml, 12 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Loxicom

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 12 x 50 ml, 12 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.