Loxicom

1 x 5 ml
Oral suspension
PO
PO

Dyrearter

Kat

Indikationer

Til lindring af milde til moderate post-operative smerter og inflammation, efter kirurgiske indgreb hos katte, fx ortopædiske indgreb samt indgreb i blødvæv.

Til lindring af inflammation og smerter forårsaget af akutte og kroniske muskulo-skeletale lidelser hos katte.

Dosering og indgivelsesvej

Anvendes oralt.

Dosering

Post-operative smerter og inflammation, efter kirurgiske indgreb:

Efter initiel behandling med Loxicom 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til hunde og katte, fortsættes behandlingen i 24 timer med Loxicom 0,5 mg/ml oral suspension til katte, med en dosering på 0,05 mg meloxicam/kg kropsvægt. Den orale opfølgningsdosis kan administreres 1 gang dagligt (i 24 timers intervaller), i op til 4 dage.

Akutte muskulo-skeletale lidelser:

Den indledende behandling er en enkelt dosis på 0,2 mg meloxicam/kg kropsvægt den første dag. Behandlingen fortsættes med oral administration 1 gang dagligt (i 24 timers intervaller) ved en dosering på 0,05 meloxicam/kg kropsvægt, så længe som den akutte smerte og inflammation varer ved.

Kroniske muskulo-skeletale lidelser:

Den indledende behandling er en enkelt oral dosis på 0,1 mg meloxicam/kg kropsvægt, den første dag.

Behandlingen fortsættes med oral administration 1 gang dagligt (i 24 timers intervaller) med en vedligeholdelsesdosis på 0,05 mg meloxicam/kg kropsvægt.

Et klinisk respons ses typisk indenfor 7 dage. Behandlingen bør senest afbrydes efter 14 dage, hvis der ikke ses tegn på klinisk forbedring.

Anvendelsesmåde og indgivelsesvej

Doseringsprocedure

Sprøjten kan monteres på flasken og har en kg-legemsvægt indikator der svarer til vedligeholdelsesdosis på 0,05 mg meloxicam / kg legemsvægt.. Til indledende behandling af kroniske muskulo-skeletale lidelser administreres dermed 2 gange vedligholdelsesdosis den første dag. Indledende behandling af akutte muskulo-skeletale lidelser indledes med 4 gange vedligeholdelsesdosis den første dag.

Der bør sikres nøjagtig administration af den korrekte dosis. Den anbefalede dosis bør ikke overskrides. Suspensionen bør administreres med den medfølgende Loxicom målesprøjte.

Råd om korrekt administration:

Skal gives sammen med foder eller direkte i munden.

Omrystes godt inden brug.Undgå kontaminering under anvendelse.

Bivirkninger

Typiske NSAID-bivirkninger, så som appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult blødning, sløvhed og nyresvigt er set lejlighedsvist. Gastrointestinal ulceration og forhøjede leverenzymer blev rapporteret i meget sjældne tilfælde.Disse bivirkninger optræder oftest inden for den første behandlingsuge og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør, men i meget sjældne tilfælde kan bivirkningerne være alvorlige eller fatale.

Hvis der forekommer bivirkninger, bør behandlingen afbrydes, og dyrlægen kontaktes.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Produktidentifikation - 595469
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 595469
EAN 7046265954699
PAKNINGER
Loxicom
ScanVet
1 x 5 ml
595469
Loxicom
ScanVet
1 x 15 ml
407986
Loxicom
ScanVet
1 x 30 ml
589220

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat

Loxicom

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 5 ml, 1 x 15 ml, 1 x 30 ml
Kat

Loxicom

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 5 ml, 1 x 15 ml, 1 x 30 ml
Kat

Loxicom

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 5 ml, 1 x 15 ml, 1 x 30 ml
Kat

Loxicom

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 5 ml, 1 x 15 ml, 1 x 30 ml
Kat

Loxicom

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 5 ml, 1 x 15 ml, 1 x 30 ml
Kat

Loxicom

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 5 ml, 1 x 15 ml, 1 x 30 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.