Loxicom

1 x 20 ml
Injektionsvæske, opløsning
IV
SC

Dyrearter

Hunde og katte.

Indikationer

Hunde:

Dæmpning af inflammation og smerte ved såvel akutte som muskulo-skeletale lidelser. Reduktion af post-operative smerter og inflammation efter orthopædisk og blødtvævskirurgi.

Katte:

Reduktion af post-operative smerter efter ovariohysterektomi og mindre kirurgiske indgreb i blødt væv.

Dosering og indgivelsesvej

Hunde:

Muskel-skelet-forstyrrelser: Enkelt subcutan injektion med en dosis på 0,2 mg meloxicam/kg kropsvægt (dvs. 0,4 ml/10 kg kropsvægt). Loxicom 1,5 mg/ml oral suspension og Loxicom 0,5 mg/ml oral suspension kan anvendes til fortsættelse af behandlingen med en dosis på 0,1 mg meloxicam/kg kropsvægt, 24 timer efter administration af injektionen.

Reduktion af post-operative smerter (over en periode på 24 timer): Enkelt intravenøs eller subcutan injektion med en dosis på 0,2 mg meloxicam/kg kropsvægt (dvs. 0,4 ml/10 kg kropsvægt) inden operation, f.eks. samtidigt med iværksættelse af anæstesi.

Katte:

Reduktion af postoperative smerter hos katte, hvor oral opfølgningsbehandling ikke er muligt fx vildtlevende katte:

Enkelt subkutan injektion af en dosis på 0,3 mg meloxicam/kg kropsvægt (svarende til 0,06 ml/kg kropsvægt) før indgrebet, for eksempel ved indledning af anæstesi. I dette tilfælde må oral opfølgningsbehandling ikke anvendes.

Reduktion af postoperative smerter i katte, i de tilfælde hvor behandlingen efterfølges af en oral opfølgningsbehandling:

Enkelt subkutan injektion af en dosis på 0,2 mg meloxicam/kg kropsvægt (svarende til 0,04 ml/kg kropsvægt) før indgrebet, for eksempel ved indledning af anæstesi.

Ved fortsat behandling i op til fem dage kan denne initiale dosis efter 24 timer efterfølges af Loxicom 0,5 mg/ml oral suspension til katte med en dosering på 0,05 meloxicam/kg kropsvægt. Den orale opfølgningsdosis kan administreres i op til 4 dage i 24 timers intervaller.

Der bør udvises særlig forsigtighed i forbindelse med doseringsnøjagtigheden.

En 1 ml sprøjte med passende graduering bør anvendes til administration af produktet til katte.

Undgå kontaminering under anvendelse.

Bivirkninger

Typiske uønskede bivirkninger ved NSAID-præparater som f.eks. tab af appetit, opkastning, diarré, blod i afføringen, apati og nyresvigt er lejlighedsvis rapporteret. I meget sjældne tilfælde er der set forhøjede leverenzymer.

HDer er i meget sjældne tilfælde set hæmoragisk diarré, opkastning af blod samt mavesår.

V Disse uønskede bivirkninger generelt inden for den første behandlingsuge og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder efter ophør af behandlingen, men de kan i meget sjældne tilfælde være alvorlige eller dødelige.

I meget sjældne tilfælde kan anafylaktiske reaktioner opstå, og disse skal behandles symptomatisk.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Hund
Produktidentifikation - 399158
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 399158
EAN 7046263991580
PAKNINGER
Loxicom
ScanVet
1 x 20 ml
399158

Lignende pakninger

Viser 7 af 7 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund

Loxicom

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 20 ml
Kat
Hund

Loxicom

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 20 ml
Kat
Hund

Loxicom

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 20 ml
Kat
Hund

Loxicom

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 20 ml
Kat
Hund

Loxicom

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 20 ml
Kat
Hund

Loxicom

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 20 ml
Kat
Hund

Loxicom

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 20 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.