Panacur AquaSol

1 x 1000 ml
Oral suspension til brug i drikkevand
AL

Dyrearter

Svin og kyllinger.

Indikationer

Svin:

Til behandling og kontrol af følgende gastrointestinale nematoder hos svin:

- Ascaris suum (voksne, intestinale og migrerende larvestadier)

- Oesophagostomum spp. (voksne stadier)

- Trichuris suis (voksne stadier)

Kyllinger:

Til behandling af følgende gastrointestinale nematoder hos kyllinger:

- Ascaridia galli (L5 og voksne stadier)

- Heterakis gallinarum (L5 og voksne stadier)

- Capillaria spp. (L5 og voksne stadier)

Dosering og indgivelsesvej

Til brug i drikkevand.

For at sikre korrekt dosering skal kropsvægten bestemmes så præcist som muligt; nøjagtigheden af doseringsudstyret skal kontrolleres.

Før dyrene får adgang til det medicinerede vand, bør drikkevandssystemet, hvis muligt, tømmes og skylles igennem med medicineret vand, således at nøjagtig dosering sikres. Denne procedure kan være nødvendig at gennemføre på alle behandlingsdage.

Svin:

Dosis er 2,5 mg fenbendazol/kg kropsvægt pr. dag (svarende til 0,0125 ml Panacur AquaSol). Til behandling og kontrol af Ascaris suum og Oesophagostomum spp. skal denne dosis gives i 2 på hinanden følgende dage. Til behandling og kontrol af Trichuris suis skal denne dosis gives i 3 på hinanden følgende dage.

Beregning af dosis:

Den nødvendige daglige mængde lægemiddel beregnes ud fra den estimerede samlede kropsvægt (kg) af hele gruppen af grise, der skal behandles. Brug venligst nedenstående formel:

ml lægemiddel/dag = estimeret samlet kropsvægt (kg) af grise, der skal behandles x 0,0125 ml

Eksempler:

Samlet kropsvægt af grise, der skal behandles

Dag 1

Mængde

lægemiddel

Dag 2

Mængde

lægemiddel

Dag 3

Mængde

lægemiddel

Samlet mængde (i 2 dage)

Samlet mængde (i 3 dage)

80.000 kg

320.000 kg

1.000 ml

4.000 ml

1.000 ml

4.000 ml

1.000 ml

4.000 ml

2 x 1.000 ml

2 x 4.000 ml

3 x 1.000 ml

3 x 4.000 ml


Kyllinger:

Ascaridia galli og Heterakis gallinarum:

1 mg fenbendazol pr. kg kropsvægt pr. dag (svarende til 0,005 ml Panacur AquaSol) i 5 på hinanden følgende dage.

Capillaria spp.:

2 mg fenbendazol pr. kg kropsvægt pr. dag (svarende til 0,01 ml Panacur AquaSol) i 5 på hinanden følgende dage.

Beregning af dosis:

Den nødvendige daglige mængde lægemiddel beregnes ud fra den estimerede samlede kropsvægt (kg) af hele gruppen af kyllinger, der skal behandles. Brug venligst nedenstående formel:

Behandling af Ascaridia galli og Heterakis gallinarum:

ml lægemiddel/dag = estimeret samlet kropsvægt (kg) af kyllinger, der skal behandles x 0,005 ml

Behandling af Capillaria spp.

ml lægemiddel/dag = estimeret samlet kropsvægt (kg) af kyllinger, der skal behandles x 0,01 ml

Eksempler:

Samlet kropsvægt af kyllinger, der skal behandles

Mængde

lægemiddel pr. dag ved 1 mg

Fenbendazol/kg

(ml/dag)

Samlet mængde lægemiddel (ml/i 5 dage)

Mængde

lægemiddel pr. dag ved 2 mg

Fenbendazol/kg

(ml/dag)

Samlet mængde lægemiddel (ml/i 5 dage)

40.000 kg

200 ml

1.000 ml (5 x 200 ml)

400 ml

2.000 ml (5 x 400 ml)

160.000 kg

800 ml

4.000 ml (5 x 800 ml)

1600 ml

8.000 ml (5 x 1600 ml)

Følg instruktionerne nedenfor i den anviste rækkefølge for at fremstille det medicinerede vand. Anvend et tilstrækkeligt præcist doseringsudstyr, som skal rengøres grundigt efter brug.

Der skal tilberedes frisk medicineret vand hver dag i behandlingsperioden.

Fremstil en foreløbig opløsning af veterinærlægemidlet ved at blande det med en tilsvarende mængde vand (1:1):

1) Vælg et doseringsudstyr, som mindst har det dobbelte volumen af den beregnede daglige mængde lægemiddel.

2) Hæld den mængde vand i doseringsudstyret, som svarer til den beregnede mængde lægemiddel

(1:1).

3) Ryst lægemidlet godt, før det iblandes.

4) Den foreløbige opløsning fremstilles ved at tilføre den beregnede mængde lægemiddel til vandet i doseringsudstyret.

5) Tilfør denne foreløbige opløsning til drikkevandssystemet som beskrevet nedenfor.

Til brug i medicineringstank:

Tilsæt hele indholdet fra doseringsudstyret (den foreløbige opløsning) til den mængde drikkevand, som dyrene almindeligvis drikker i løbet af 3-24 timer.

Omrør, indtil indholdet i medicineringstanken ser homogent ud. Det medicinerede vand fremtræder uklart. Yderligere omrøring under administration er ikke nødvendig.

Til anvendelse i doseringspumpe:

Tilsæt hele indholdet fra doseringsudstyret (den foreløbige opløsning) til det ikke-medicinerede vand i doseringspumpens stamopløsningsbeholder. Mængden af ikke-medicineret vand i stamopløsningsbeholderen skal beregnes på grundlag af den forudindstillede indsprøjtningshastighed på doseringspumpen og den mængde drikkevand, som dyrene normalt drikker i løbet af 3-24 timer.

Omrør, indtil indholdet i stamopløsningsbeholderen tydeligt fremtræder homogent. Det medicinerede vand fremtræder uklart.

Ved koncentrationer op til 5 ml/l stamopløsning (1 g fenbendazol/l) er omrøring ikke nødvendig.

Ved koncentrationer over 5 ml/l stamopløsning og op til 75 ml/l stamopløsning (15 g fenbendazol/l) og ved administration inden for et tidsrum på til og med 8 timer er omrøring af stamopløsningen heller ikke nødvendig. Hvis tidsrummet for administration overstiger 8 timer, men ikke overstiger 24 timer, skal stamopløsningsbeholderen være forsynet med en omrører.

Under behandlingen skal alle dyr have fri adgang til det medicinerede vand – og kun det.

Under behandlingen skal dyrene så hurtigt som muligt efter, de har drukket alt det medicinerede vand, have adgang til ikke-medicineret drikkevand.

Kontrollér, at alt medicineret vand er drukket.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fjerkræ
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 500630
EAN 7046265006305
PAKNINGER
Panacur AquaSol
MSD Animal Health
1 x 1000 ml
500630

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Fjerkræ
Gris

Panacur AquaSol

200 mg/ml Oral suspension til brug i drikkevand
1 x 1000 ml
Fjerkræ
Gris

Panacur AquaSol

200 mg/ml Oral suspension til brug i drikkevand
1 x 1000 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.