Semintra

1 x 30 ml
Oral opløsning
PO

Dyrearter

Katte.

Indikationer

Reduktion af proteinuri associeret med kronisk nyresygdom (CKD) hos katte.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral brug.

Den anbefalede dosis er 1 mg telmisartan/kg legemsvægt (0,25 ml/kg legemsvægt).

Præparatet skal administreres oralt en gang dagligt direkte i munden eller sammen med en lille mængde foder.

Semintra er en oral opløsning og accepteres godt af de fleste katte.

Opløsningen skal gives ved brug af doseringssprøjten, der findes i pakken. Sprøjten passer på flasken og har en kg-legemsvægt-skala.

Efter administration af det veterinære lægemiddel lukkes flasken tæt med hætten, vask doseringssprøjten med vand og lad den tørre.

For at undgå forurening bør den medfølgende sprøjte kun benyttes til Semintra.

Bivirkninger

Følgende milde og forbigående gastrointestinale symptomer er sjældent observeret i kliniske studier (efter faldende hyppighed): mild og intermitterende regurgitation,opkastning, diarré eller blød afføring.

Forhøjede leverenzymer er meget sjældent observeret, og værdierne normaliserede sig i løbet af nogle få dage efter ophør af behandlingen.

Virkningerne, som kan tilskrives farmakologisk aktivitiet af produktet ved den anbefalede behandlingsdosis, omfatter blodtryksreduktion og fald i antal af røde blodlegemer.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 592498
EAN 7046265924982
PAKNINGER
Semintra
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 30 ml
592498
Semintra
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 100 ml
478726
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.