Meloxidyl

1 x 5 ml
Oral suspension
PO
PO

Dyrearter

Katte.

Indikationer

Lindring af milde til moderate postoperative smerter og betændelse efter kirurgiske indgreb på katte

f.eks. ortopædi eller bløddelskirurgi. Lindring af betændelse og smerter ved kroniske muskoloskeletale lidelser hos katte.

Dosering og indgivelsesvej

Postoperativ smerte og inflammation efter kirurgiske indgreb: Efter indledende behandling med meloxicam injektionsvæske (2mg/ml til katte) fortsættes behandlingen efter 24 timer med Meloxidyl 0,5 mg/ml til katte med doseringen 0,05 mg meloxicam/kg legemsvægt. Den orale opfølgningsdosering kan administreres én gang dagligt (24 timers interval) i op til 4 dage.

Kroniske muskuloskeletale lidelser: Indledende behandling er en enkelt oral dosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt den første dag. Derefter fortsættes behandlingen med én daglig administration (24 timers interval) med en vedligeholdelsesdosis på 0,05 mg meloxicam/kg legemsvægt.

Der bør udvises omhyggelighed med hensyn til nøjagtigheden af dosering. Den anbefalede dosis bør ikke overskrides.

Klinisk effekt ses normalt inden for 7 dage. Behandlingen bør senest afbrydes efter 14 dage, hvis ingen klinisk effekt iagttages.

Omrystes godt før brug. Skal indgives oralt enten blandet med foder eller direkte i munden. Suspensionen kan gives ved hjælp af målesprøjten, som er vedlagt i pakken.

Sprøjten passer til flasken og har en kg-legemsvægt-skala (fra 1 kg til 10 kg), som svarer til vedligeholdelsesdosis. Der indledes således på den første behandlingsdag med dobbelt vedligeholdelsesdosis.

Undgå kontaminering under anvendelse.

Bivirkninger

Typiske bivirkninger for nonsteroide anti-inflammatoriske stoffer (NSAID) såsom tab af appetit, opkastning, diarré, fækalt okkult blod, apati og nyresvigt er lejlighedsvis blevet rapporteret. Disse bivirkninger er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder efter ophør af behandlingen, men kan i meget sjældne tilfælde være alvorlige eller dødelige.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 039864
EAN 7046260398641
PAKNINGER
Meloxidyl
Ceva Animal Health
1 x 5 ml
039864
Meloxidyl
Ceva Animal Health
1 x 15 ml
047541

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat

Meloxidyl

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 5 ml, 1 x 15 ml
Kat

Meloxidyl

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 5 ml, 1 x 15 ml
Kat

Meloxidyl

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 5 ml, 1 x 15 ml
Kat

Meloxidyl

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 5 ml, 1 x 15 ml
Kat

Meloxidyl

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 5 ml, 1 x 15 ml
Kat

Meloxidyl

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 5 ml, 1 x 15 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.