Meloxidyl

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
SC

Dyrearter

Kvæg, svin og hest

Indikationer

Kvæg:

Til brug ved akutte respirationsvejsinfektioner i kombination med passende antibiotika-behandling for at reducere de kliniske symptomer hos kvæg.

Til brug ved diarré i kombination med oral væsketerapi for at reducere de kliniske symptomer hos kalve, som er ældre end 1 uge, samt unge ikke-lakterende kvæg.

Til brug som støttebehandling af akut mastitis i kombination med passende antibiotika-behandling.

Til lindring af post operativ smerte efter afhorning af kalve.

Svin:

Til brug ved ikke-infektiøse lidelser i bevægeapparatet for at reducere symptomerne på halthed og inflammation.

Til brug som støttebehandling ved farefeber (metritis-mastitis-agalaktia; MMA) i kombination med passende antibiotika-behandling.

Hest:

Til brug ved behandling af både akutte og kroniske tilstande i bevægeapparatet for at dæmpe inflammationen og som smertelindring.

Til brug som smertebehandling ved kolik.

Dosering og indgivelsesvej

Kvæg:

En enkelt subkutan eller intravenøs injektion med en dosis på 0,5 mg meloxicam/kg legemsvægt (svarer til 2,5 ml/100 kg legemsvægt) om nødvendigt i kombination med antibiotika-behandling eller oral væsketerapi.

Svin:

En enkelt intramuskulær injektion med en dosis på 0,4 mg meloxicam/kg legemsvægt (svarer til 2 ml/100 kg legemsvægt) om nødvendigt i kombination med antibiotika-behandling. Hvis det er påkrævet, kan genbehandling med meloxicam foretages efter 24 timer.

Hest:

En enkelt intravenøs injektion med en dosis på 0,6 mg meloxicam/kg legemsvægt (svarer til 3 ml/100 kg legemsvægt)


Undgå kontaminering af flaskens indhold under brug.

Bivirkninger

Subkutan, intramuskulær og intravenøs administration tolereres godt af kvæg og svin; hos mindre end 10 % af kvæg, som blev behandlet i kliniske studier, forekom lette, forbigående hævelser på injektionsstedet efter subkutan injektion.

Hos heste kan der forekomme en forbigående hævelse på injektionsstedet, som forsvinder uden intervention.

I meget sjældne tilfælde kan der opstå en anafylaksi-lignende reaktion, som bør behandles symptomatisk.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
Kvæg
Hest
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 096249
EAN 7046260962491
PAKNINGER
Meloxidyl
Ceva Animal Health
1 x 100 ml
096249

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris
Kvæg
Hest

Meloxidyl

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Meloxidyl

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Meloxidyl

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Meloxidyl

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Meloxidyl

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Meloxidyl

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.