Meloxidyl

1 x 10 ml
Injektionsvæske, opløsning
IV
SC

Dyrearter

Hund og kat.

Indikationer

Hund:

Lindring af betændelse og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet. Reduktion af post-operative smerter og betændelse efter ortopædisk- og bløddelskirurgi.

Kat:

Reduktion af post-operative smerter efter ovariohysterektomi og mindre omfattende bløddelskirurgi.

Dosering og indgivelsesvej

Hund:

Sygdomme i bevægeapparatet:

Enkelt subkutan injektion af en dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt (svarende til 0,4 ml/10 kg legemsvægt). Meloxidyl 1,5 mg/ml oral suspension til hunde kan gives ved fortsat behandling med en dosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt 24 timer efter injektionen.

Reduktion af post-operative smerter (over en periode på 24 timer):

Enkelt intravenøs eller subkutan injektion af en dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt (svarende til 0,4 ml/10 kg legemsvægt) før indgrebet, for eksempel ved indledning af anæstesi.

Kat:

Reduktion af post-operative smerter:

Enkelt subkutan injektion af en dosis på 0,3 mg meloxicam/kg legemsvægt (svarende til 0,06 ml/kg legemsvægt) før indgrebet, for eksempel ved indledning af anæstesi.

Der bør udvises særlig forsigtighed i forbindelse med doseringsnøjagtigheden.

Undgå kontaminering under anvendelse.

Bivirkninger

Typiske NSAID-bivirkninger så som appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult blødning. Apati og nyresvigt er af og til set. Hos hunde ses disse bivirkninger sædvanligvis inden for den første behandlingsuge og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør. I meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller fatale.

I meget sjældne tilfælde kan opstå anafylaktisk reaktion, som bør behandles symptomatisk.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 073810
EAN 7046260738102
PAKNINGER
Meloxidyl
Ceva Animal Health
1 x 10 ml
073810

Lignende pakninger

Viser 7 af 7 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund

Meloxidyl

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml
Kat
Hund

Meloxidyl

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml
Kat
Hund

Meloxidyl

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml
Kat
Hund

Meloxidyl

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml
Kat
Hund

Meloxidyl

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml
Kat
Hund

Meloxidyl

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml
Kat
Hund

Meloxidyl

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.