Meloxidyl

1 x 10 ml
Oral suspension
PA

Dyrearter

Hund.

Indikationer

Lindring af betændelse og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet.

Dosering og indgivelsesvej

Oral indgivelse.

Ryst flasken før anvendelse.

Skal indgives opblandet i foder.

Den indledende behandling består af en enkelt dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt den første dag. Behandlingen fortsættes én gang dagligt med peroral administration (24 timers interval) af en vedligeholdelsesdosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt.

Der bør udvises særlig forsigtighed i forbindelse med doseringsnøjagtigheden.

Suspensionen kan indgives med de doseringssprøjter, der følger med pakningen. Sprøjten passer på flasken og har en skala for kg-legemsvægt skala, der svarer til vedligeholdelsesdosis (dvs. 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt).

Den første dag gives der således en dobbelt så stor dosis som vedligeholdelsesdosis.

Suspensionen kan administreres, således at den mindste sprøjte anvendes til hunde under 7 kg legemsvægt (hver inddeling svarer til 0,5 kg legemsvægt) og den største sprøjte til hunde over 7 kg legemsvægt (hver inddeling svarer til 2,5 kg legemsvægt).

En klinisk reaktion ses normalt inden for 3 - 4 dage. Behandlingen bør afbrydes senest efter 10 dage, hvis der ikke ses klinisk bedring.

Undgå kontaminering under anvendelse.

Bivirkninger

Der er af og til set typiske NSAID-bivirkninger, så som appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult blødning og apati. Disse bivirkninger ses sædvanligvist inden for den første behandlingsuge og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør. I meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller fatale.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 082169
EAN 7046260821699
PAKNINGER
Meloxidyl
Ceva Animal Health
1 x 10 ml
082169
Meloxidyl
Ceva Animal Health
1 x 32 ml
082178
Meloxidyl
Ceva Animal Health
1 x 100 ml
082187

Lignende pakninger

Viser 5 af 5 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Meloxidyl

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 10 ml, 1 x 32 ml, 1 x 100 ml
Hund

Meloxidyl

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 10 ml, 1 x 32 ml, 1 x 100 ml
Hund

Meloxidyl

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 10 ml, 1 x 32 ml, 1 x 100 ml
Hund

Meloxidyl

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 10 ml, 1 x 32 ml, 1 x 100 ml
Hund

Meloxidyl

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 10 ml, 1 x 32 ml, 1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.