Novaquin

1 x 125 ml
Oral suspension
PO
PO

Dyrearter

Heste

Indikationer

Lindring af inflammation og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet hos heste.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral brug.

Skal indgives opblandet i foder eller direkte i munden med en dosis på 0,6 mg/kg legemsvægt, én gang dagligt, i op til 14 dage. Hvis lægemidlet opblandes i foderet, bør det tilsættes en lille mængde foder, som gives lige inden fodring.

Suspensionen bør gives ved hjælp af den vedlagte doseringssprøjte. Sprøjten passer til flasken og er forsynet med en kg-legemsvægt skala.

Omrystes kraftigt mindst 20 gange før brug.

Efter indgivelse af veterinærlægemidlet, skal flasken lukkes ved at sætte låget på, vask doseringssprøjten med varmt vand og lad den tørre.

Undgå kontaminering under anvendelse.

Bivirkninger

Enkeltstående tilfælde af typiske NSAID-bivirkninger er observeret i kliniske undersøgelser (let nældefeber, diarré). De kliniske tegn var reversible.

Appetitløshed, apati, mavesmerter samt colitis er set i meget sjældne tilfælde

Anafylaktiske reaktioner som kan være alvorlige (herunder dødelige) forekomme er set i meget sjældne tilfælde. Disse bør behandles symptomatisk.

Hvis der forekommer bivirkninger bør behandlingen afbrydes og dyrlægen kontaktes.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ualmindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Hest
Produktidentifikation - 582034
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 582034
EAN 7046265820345
PAKNINGER
Novaquin
Dechra Veterinary Products
1 x 125 ml
582034
Novaquin
Dechra Veterinary Products
1 x 336 ml
396129

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hest

Novaquin

15 mg/ml Oral suspension
1 x 125 ml, 1 x 336 ml
Hest

Novaquin

15 mg/ml Oral suspension
1 x 125 ml, 1 x 336 ml
Hest

Novaquin

15 mg/ml Oral suspension
1 x 125 ml, 1 x 336 ml
Hest

Novaquin

15 mg/ml Oral suspension
1 x 125 ml, 1 x 336 ml
Hest

Novaquin

15 mg/ml Oral suspension
1 x 125 ml, 1 x 336 ml
Hest

Novaquin

15 mg/ml Oral suspension
1 x 125 ml, 1 x 336 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.