Zuprevo

1 x 50 ml
Injektionsvæske, opløsning
SC

Dyrearter

Kvæg

Indikationer

Til terapeutisk og forebyggende behandling af luftvejsinfektioner hos kvæg (BRD) forårsaget af tildipirosin-følsomme Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida og Histophilus somni. Sygdommen bør være diagnosticeret i besætningen, før forebyggende behandling indledes.

Dosering og indgivelsesvej

Til subkutan anvendelse.

Giv kun én dosis af 4 mg tildipirosin/kg kropsvægt (svarende til 1 ml/45 kg kropsvægt).
Ved behandling af kvæg over 450 kg kropsvægt deles dosis, således at der ikke gives mere end 10 ml på èt injektionssted.

Hætteglassets gummimembran kan penetreres op til 20 gange uden problemer. Alternativt anbefales brug af flerdosissprøjte.

For at undgå underdosering skal kropsvægten bestemmes så præcist som muligt.

Det anbefales at behandle dyrene i sygdommens tidlige fase og evaluere respons på behandlingen inden for 2 til 3 døgn efter injektion. Hvis de kliniske symptomer på luftvejssygdom persisterer eller forværres, bør behandlingen ændres til brug af et andet antibiotikum og fortsættes indtil de kliniske symptomer er ophørt.

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme anafylaktiske reaktioner med potentiel dødelig udgang.

Injektionssmerter og hævelse på injektionsstedet forekommer meget hyppigt hos behandlede dyr. Der kan hos enkelte dyr i forbindelse med hævelse på injektionsstedet være smerte ved palpation i op til et døgn efter administration af det maksimale doseringsvolumen på 10 ml. Hævelserne er forbigående og vil sædvanligvis forsvinde inden for 7 til 16 døgn; hos enkelte dyr vil hævelsen vedvare i op til 21 døgn.

De histopatologiske forandringer på injektionsstedet vil stort set forsvinde inden for 35 døgn.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- meget almindelige (mere end 1 ud af 10 dyr får bivirkninger i løbet af en behandling)

- almindelige (mere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 dyr)

- ualmindelige (mere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 dyr)

- sjældne (mere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 175177
EAN 7046261751773
PAKNINGER
Zuprevo
MSD Animal Health
1 x 50 ml
175177
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.