Zuprevo

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM

Dyrearter

Svin

Indikationer

Til terapeutisk og metafylaktisk behandling af luftvejsinfektioner hos svin (SRD) forårsaget af tildipirosin-følsomme Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica og Haemophilus parasuis.

Tilstedeværelse af sygdommen i besætningen bør konstateres, før metafylakse indledes.

Dosering og indgivelsesvej

Til intramuskulær anvendelse.

Giv kun én dosis af 4 mg tildipirosin/kg kropsvægt (svarende til 1 ml/10 kg kropsvægt).

Injektionsvolumen bør ikke overstige 5 ml pr. injektionssted.

Det anbefalede injektionssted er lige bag øret på det højeste punkt ved starten af øret ved overgangen fra ikke behåret til behåret hud.

Injektion skal gives horisontalt med en vinkel på 90 ° til kroppens akse.

Anbefalet størrelse og diameter af nål pr. produktionstrin

 

Nålens længde (cm)

Nålens diameter (mm)

Grise, nyfødte

1,0

1,2

Grise, 3-4 uger

1,5 – 2,0

1,4

Opfedning

2,0 – 2,5

1,5

Opfedning-afsluttende periode

3,5

1,6

Afsluttende periode/søer/orner

4,0

2,0


Hætteglassets gummimembran kan penetreres op til 20 gange uden problemer. Alternativt anbefales brug af flerdosissprøjte.

For at sikre korrekt dosis og undgå underdosering skal kropsvægten bestemmes så præcist som muligt.

Det anbefales at behandle dyrene i sygdommens tidlige fase og evaluere respons på behandlingen inden for 48 timer efter injektion. Hvis de kliniske symptomer på luftvejsinfektion persisterer eller forværres, eller hvis der kommer tilbagefald, bør behandlingen ændres til brug af et andet antibiotikum og fortsættes, indtil de kliniske symptomer er ophørt.

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde kan der hos det enkelte dyr forekomme symptomer på shock med potentiel dødelig udgang.

I meget sjældne tilfælde er der observeret forbigående letargi hos smågrise.

Sikkerhedsstudier i svin viste, at det var meget almindeligt forekommende, at injektion af det maksimalt anbefalede volumen (5 ml) forårsagede let hævelse på injektionsstedet, som ved palpation var uden smerter. Hævelsen forsvandt inden for 3 døgn. De histopatologiske forandringer på injektionsstedet forsvandt helt inden for 21 døgn.

Under kliniske studier med svin sås meget hyppigt en smertereaktion på injektionen og hævelse på injektionsstedet. Hævelsen forsvandt inden for 1 til 6 døgn.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- meget almindelige (mere end 1 ud af 10 dyr får bivirkninger i løbet af en behandling)

- almindelige (mere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 dyr)

- ualmindelige (mere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 dyr)

- sjældne (mere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 596796
EAN 7046265967965
PAKNINGER
Zuprevo
MSD Animal Health
1 x 100 ml
596796
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.