Flunixin Vet. VNR 198046

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IV

Dyrearter

Kvæg, svin og hest.

Indikationer

Kvæg: Aseptiske inflammationer samt som led i behandling af kalve og ungkreaturer med lungebetændelse.

Svin: Som led i understøttende behandling af svin med aseptisk arthritis. Til reduktion af smerter der opstår efter mindre kirurgiske indgreb på bløddele, herunder kastration. Hest: Aseptiske inflammationer i bevægelsesapparatet og kolik hos hest.

Tilbageholdelsestid

Slagtning:

Svin:

28 døgn

Kvæg:

3 døgn

Hest:

3 døgn

Mælk:

24 timer

Doseringsforslag

Kvæg: 1,1-2,2 mg flunixin/kg legemsvægt 1 gang dagligt. Administreres intravenøst. Svin: 2,2 mg/kg i op til 3 dage. Ved kastration gives én injektion op til ½ time før indgrebet. Administreres intramuskulært. Hest: Administreres intravenøst.

Kolik:

Anbefalet dosis er 1,1 mg/kg kropsvægt, svarende til 1 ml/45 kg. Behandlingen kan gentages én eller to gange om nødvendigt.

Aseptiske inflammationer i bevægelsesapparatet:

1,1 mg/kg, svarende til 1 ml/45 kg, én gang dagligt i op til fem dage efter behov.

Bivirkninger

Gastrointestinale reaktioner i form af irritation eller sår kan forekomme meget sjældent.

Der ses meget sjældent reaktioner ved injektionsstedet efter intramuskulær injektion.

Kvæg og svin: Ved dehydrerede eller hypovolæmiske dyr er der risiko for nyrebeskadigelse.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr) Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 198046
Login for at se flere billeder
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 198046
EAN 7046261980463

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 198046

Flunixin Vet.

50 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 198046

Flunixin Vet.

50 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 198046

Flunixin Vet.

50 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml