Flunixin Vet. VNR 548744

12 x 50 ml
Injektionsvæske, opløsning
IV

Dyrearter

Kvæg, svin og hest.

Indikationer

Kvæg: Aseptiske inflammationer samt som led i behandling af kalve og ungkreaturer med lungebetændelse.

Svin: Som led i understøttende behandling af svin med aseptisk arthritis. Til reduktion af smerter der opstår efter mindre kirurgiske indgreb på bløddele, herunder kastration. Hest: Aseptiske inflammationer i bevægelsesapparatet og kolik hos hest.

Doseringsforslag

Kvæg: 1,1-2,2 mg flunixin/kg legemsvægt 1 gang dagligt. Administreres intravenøst. Svin: 2,2 mg/kg i op til 3 dage. Ved kastration gives én injektion op til ½ time før indgrebet. Administreres intramuskulært. Hest: Administreres intravenøst.

Kolik:

Anbefalet dosis er 1,1 mg/kg kropsvægt, svarende til 1 ml/45 kg. Behandlingen kan gentages én eller to gange om nødvendigt.

Aseptiske inflammationer i bevægelsesapparatet:

1,1 mg/kg, svarende til 1 ml/45 kg, én gang dagligt i op til fem dage efter behov.

Bivirkninger

Gastrointestinale reaktioner i form af irritation eller sår kan forekomme meget sjældent.

Der ses meget sjældent reaktioner ved injektionsstedet efter intramuskulær injektion.

Kvæg og svin: Ved dehydrerede eller hypovolæmiske dyr er der risiko for nyrebeskadigelse.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr) Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Kvæg
Hest
12 x
Produktidentifikation - 548744
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 548744
EAN 7046265487449

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 548744

Flunixin Vet.

50 mg/ml (Htgl)
12 x 50 ml
Produktidentifikation - 548744

Flunixin Vet.

50 mg/ml (Htgl)
12 x 50 ml
Produktidentifikation - 548744

Flunixin Vet.

50 mg/ml (Htgl)
12 x 50 ml