Flunixin Vet. VNR 548744

12 x 50 ml
Injektionsvæske, opløsning
IV

Dyrearter

Kvæg, svin og hest.

Indikationer

Kvæg: Aseptiske inflammationer samt som led i behandling af kalve og ungkreaturer med lungebetændelse.

Svin: Som led i understøttende behandling af svin med aseptisk arthritis. Til reduktion af smerter der opstår efter mindre kirurgiske indgreb på bløddele, herunder kastration.

Hest: Aseptiske inflammationer i bevægelsesapparatet og kolik hos hest.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: Svin: 28 døgn

Kvæg: 3 døgn

Hest: 3 døgn

Mælk: 24 timer

Doseringsforslag

Kvæg: 1,1-2,2 mg flunixin/kg legemsvægt 1 gang dagligt. Administreres intravenøst.

Svin: 2,2 mg/kg i op til 3 dage. Ved kastration gives én injektion op til ½ time før indgrebet. Administreres intramuskulært.

Hest: Administreres intravenøst.

Kolik:

Anbefalet dosis er 1,1 mg/kg kropsvægt, svarende til 1 ml/45 kg. Behandlingen kan gentages én eller to gange om nødvendigt.

Aseptiske inflammationer i bevægelsesapparatet:

1,1 mg/kg, svarende til 1 ml/45 kg, én gang dagligt i op til fem dage efter behov.

Bivirkninger

Gastrointestinale reaktioner i form af irritation eller sår kan forekomme.

Kvæg og svin: Ved dehydrerede eller hypovolæmiske dyr er der risiko for nyrebeskadigelse.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Kvæg
Hest
12 x
Produktidentifikation - 548744
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 548744
EAN 7046265487449

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 548744

Flunixin Vet.

50 mg/ml (Htgl)
12 x 50 ml
Produktidentifikation - 548744

Flunixin Vet.

50 mg/ml (Htgl)
12 x 50 ml
Produktidentifikation - 548744

Flunixin Vet.

50 mg/ml (Htgl)
12 x 50 ml