Felithyrol Vet. VNR 089999

1 x 30 ml
Oral opløsning
OR

Dyrearter

Kat.

Indikationer

Til stabilisering af hyperthyroidisme hos katte før kirurgisk thyreoidektomi. Til langtidsbehandling af katte med hyperthyroidisme.

Doseringsforslag

Til oral anvendelse.

For en stabilisering af felin hyperthyroidisme forud for kirurgisk thyreoidektomi og til langtidsbehandling af felin hyperthyroidisme er den anbefalede startdosis 5 mg (= 1 ml af produktet) pr. dag.

Hvis det er muligt, anbefales den samlede daglige dosis at deles i to og gives morgen og aften.

Dosis skal indgives direkte i munden ved brug af sprøjten.

Hvis dosering én gang dagligt er at foretrække af hensyn til compliance, er dette acceptabelt. En dosis på 2,5 mg (= 0,5 ml af produktet) givet to gange dagligt er mere effektiv på kort sigt.

Før en behandling påbegyndes bør en blodprøve udtages og vurderes med hensyn til hæmatologi, biokemi og total T4 i serum. Dette gentages efter 3 uger, 6 uger, 10 uger, 20 uger og derefter hver 3. måned.

Ved de anbefalede monitoreringsintervaller bør dosis titreres til effekt i henhold til den totale T4 og til klinisk respons på behandlingen. Dosisjusteringer bør gøres i intervaller på 2,5 mg, og målet er at opnå den lavest mulige dosis.

Hvis der er brug for mere end 10 mg thiamazol om dagen, skal dyrene overvåges omhyggeligt.

Den daglig dosis må ikke overstige 20 mg/dag.

Dyr med hyperthyroidisme bør behandles resten af deres liv.

Bivirkninger

Bivirkninger er blevet rapporteret efter langvarig kontrol af hyperthyroidisme. I mange tilfælde kan tegnene være milde og forbigående og det er ikke nødvendigt at stoppe behandlingen. De alvorlige bivirkninger går for det meste over, når medicineringen stoppes.

Bivirkninger er sjældne. De mest almindelige kliniske bivirkninger, der er rapporteret, er opkastning, manglende appetit/anoreksi, vægttab, sløvhed, kraftig kløe og ekskoriationer i hoved og nakke, blødende diatese og ikterus forbundet med hepatopati og hæmatologiske abnormiteter (eosinofili, lymfocytose, neutropeni, neutropeni, lymfopeni, let leukopeni, agranulocytose, trombocytopeni eller hæmolytisk anæmi). Normalt vil disse bivirkninger forsvinde inden for 7-45 dage efter ophør med thiamazol-behandlingen.

Mulige immunologiske bivirkninger omfatter anæmi, med sjældne bivirkninger, herunder trombocytopeni og serum antinukleære antistoffer og meget sjældent lymfadenopati. Behandlingen bør straks indstilles, og en alternativ behandling bør overvejes efter en passende rekonvalescensperiode.

Efter langtidsbehandling med thiamazol hos gnavere er der påvist en øget risiko for neoplasi i skjoldbruskkirtlen, men dette er ikke påvist i katte.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Kat
Produktidentifikation - 089999
Login for at se flere billeder
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 089999
EAN 7046260899995
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 089999

Felithyrol Vet.

5 mg/ml (Flaske)
1 x 30 ml