Phenoxylin VNR 084623

1 x 1.000 g
Pulver til oral opløsning
OR

Dyrearter

Høns og kyllinger

Indikationer

Forebyggelse af flokdødelighed på grund af nekrotisk enteritis hos kyllinger forårsaget af Clostridium perfringens, der er følsomme over for phenoxymethylpenicillin.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 2 døgn.

Æg: 0 dage.

Doseringsforslag

Dosering

13,5-20 mg phenoxymethylpenicillin pr. kg legemsvægt pr. dag, svarende til 46-68 mg af præparatet pr. kg legemsvægt pr. dag i 5 dage.

Indgivelsesmåde

Oralt, opløses i drikkevand og bruges inden 12 timer.

Den maksimale opløselighed er 250 g af præparatet pr. liter drikkevand.

Følgende beregning bør foretages for at bestemme, hvor mange gram af præparatet, der skal tilsættes 1000 liter vand:

mg præparat/kg legemsvægt/dag×de enkelte dyrs gennemsnitsvægt (kg)×antallet af dyr

Husets samlede vandforbrug (liter) den foregående dag

= mg præparat/l = g præparat/1000 l vand

For at sikre nøjagtig dosering af præparatet anbefales brug af kalibreret vejeudstyr.

Da syge dyr muligvis drikker mindre, anbefales det at starte behandlingen med den højeste dosis for at opveje en mulig lavere indtagelse af medicinholdigt drikkevand.

For at sikre korrekt dosering bør dyrenes legemsvægt bestemmes så nøjagtigt som muligt for at undgå underdosering.

Ingen anden drikkevandskilde bør være tilgængelig i behandlingsperioden.

Ved ændringer i besætningens drikkemønster tilpasses koncentrationen, således at den anbefalede dosering opnås.

Bivirkninger

Selv om der ikke er iagttaget bivirkninger ved anvendelse af præparatet, kan penicillin fremkalde opkastning og diarré og ændre tarmfloraen ved at fremme opformeringen af resistente bakterier.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

D
Fjerkræ
Produktidentifikation - 084623
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 084623
EAN 7046260846234