Tullavis VNR 083140

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Behandling og metafylakse af luftvejsinfektioner hos svin (SRD) forårsaget af tulathromycin følsomme Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis og Bordetella bronchiseptica. Tilstedeværelse af sygdommen i gruppen skal være konstateret inden produktet anvendes. Produktet må kun anvendes til svin, som forventes at udvikle sygdommen inden for 2–3 dage.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 13 dage.

Doseringsforslag

Intramuskulær anvendelse.

En enkelt intramuskulær injektion med 2,5 mg tulathromycin/kg legemsvægt (svarende til 1 ml/10 kg legemsvægt) i nakkemusklen.

Til behandling af svin over 40 kg legemsvægt deles dosen således at ikke mere end 4 ml bliver injiceret på samme sted.

For alle luftvejsinfektioner anbefales det at behandle dyrene i den tidlige fase af sygdomsforløbet og at vurdere virkningen indenfor 48 timer efter injektionen. Hvis de kliniske tegn på luftvejsinfektion fortsætter eller forværres, eller hvis der er tilbagefald, så bør der behandles med et andet antibiotikum og fortsættes hermed indtil de kliniske tegn er forsvundet.

For at sikre korrekt dosering skal legemsvægten bestemmes så præcist som muligt for at undgå underdosering. Det er sikkert at punktere proppen op til 100 gange.

Det anbefales at benytte en aspirationskanyle eller automatsprøjte ved gentagne udtag fra beholder for at undgå overdreven gennemhulning af proppen.

Bivirkninger

Patomorfologiske reaktioner på injektionsstedet (herunder reversible ændringer i blodophobning, ødemer, fibrose og blødninger) findes i omkring 30 dage efter injektion.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

C
Svin
Produktidentifikation - 083140
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 083140
EAN 7046260831407

Lignende pakninger

Viser 4 af 4 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 083140

Tullavis

25 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 083140

Tullavis

25 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 083140

Tullavis

25 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 083140

Tullavis

25 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml