Domosedan Vet. VNR 072132

1 x 5 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV

Dyrearter

Hest. Kvæg.

Indikationer

Sedation af hest og kvæg for at lette fiksering i forbindelse med ikke-invasive veterinære procedurer (f.eks. indlæggelse af næse-svælg sonde, røntgen, tandraspning) og mindre indgreb (f.eks. klipning og skoning). Præmedicinering af hest og kvæg inden påbegyndelse af generel anæstesi.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 24 timer.

Mælk: 0 døgn.

Doseringsforslag

Til intravenøs (i.v.) eller intramuskulær (i.m.) indgivelse. Lægemidlet bør injiceres langsomt. Effekten indtræder hurtigere efter intravenøs indgivelse.

Dosering (μg/kg)

Dosering

(ml/100 kg)

Sedations niveau

Indsættelse af effekt (min.)

Effektens varighed (timer)

hest

kvæg

10-20

0,1-0,2

Let

3-5

5-8

0,5-1

20-40

0,2-0,4

Moderat

3-5

5-8

0,5-1

Når der kræves længere sedation og analgesi, kan doser på 40-80 μg/kg anvendes. Effektens varighed er op til 3 timer.

I kombination med andre produkter for at forstærke sedationen eller som præmedicinering før fuld bedøvelse kan doser på 10-30 μg/kg anvendes.

Det anbefales at vente 15 minutter efter administrering af detomidin før det planlagte indgreb indledes.

Legemsvægten på det dyr, der skal behandles, skal bedømmes så nøjagtigt som muligt for at undgå overdosering.

Bivirkninger

Alle alpha-2 adrenoceptoragonist, herunder detomidin, kan forårsage en sænket hjertefrekvens, ændringer af hjertemusklers ledningsevne (som det ses ved delvis atrioventrikulær og sinoaurikulær blok), ændringer i åndedrætsfrekvensen, ataksi og svedudbrud. En vanddrivende effekt kan observeres 45 til 60 minutter efter behandling.

Der er potentiel risiko for isolerende tilfælde for overfølsomhed, herunder paradoksal respons (eksitation). Grundet en konstant sænkning af hovedet under bedøvelse, kan der ses flåd fra slimhinder og i nogle tilfælde, ødem i hoved og ansigt.

Delvis, kortvarig prolaps af penis kan forekomme på hingste og vallakker. I sjældne tilfælde kan heste vise tegn af mild kolik, efter administration af alpha-2 adrenoceptoragonister, der forbigående hæmmer tarmmotiliteten. Detomidin kan forårsage mild trommesyge hos kvæg.

Milde bivirkninger går oftest over uden behandling. Alvorlige bivirkninger bør behandles symtomatisk.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 072132
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 072132
EAN 6432100057891

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 072132

Domosedan Vet.

10 mg/ml (Htgl)
1 x 5 ml