Maycetam VNR 069886

1 x 5 l
Opløsning til brug i drikkevand
OR

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Symptomatisk behandling af feber i forbindelse med luftvejssygdomme, kombineret med en passende antibiotisk behandling, hvis dette skønnes påkrævet.

Doseringsforslag

Til anvendelse i drikkevand.

30 mg paracetamol pr. kg legemsvægt oralt i drikkevandet daglig i 5 dage. Dette svarer til 0,75 ml opløsning pr. 10 kg legemsvægt daglig i 5 dage.

Den mængde (milliliter) af veterinærlægemidlet, der skal tilsættes pr. liter vand, bør beregnes som følger:

0,075 ml produkt/kg legemsvægt/dag

x

gennemsnitlig legemsvægt pr. dyr (kg)

x

antal dyr, der skal behandles

Samlet vandindtag (liter) for disse dyr dagen før

Indtaget af medicineret drikkevand afhænger af dyrets kliniske tilstand. Med henblik på at opnå en korrekt dosering skal drikkevandets medicinkoncentration justeres løbende.

For at undgå underdosering og sikre korrekt dosering bør dyrets legemsvægt bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Vejledning for fremstilling af opløsning:

Den maksimale opløselighed af produktet i (blødt/hårdt) vand ved (5 ºC/20 ºC) er 30 ml/l.

Den nødvendige mængde vand til den endelige opløsning hældes først i en passende beholder. Produktet tilsættes derefter under omrøring. Ved stamopløsninger, og ved brug af en doseringspumpe, skal det sikres, at den maksimale opløselighed, der kan opnås under de givne omstændigheder, ikke overskrides. Tilpas doseringspumpens indsprøjtningshastighed til stamopløsningens koncentration og vandindtaget hos de dyr, der skal behandles.

Frisk opløsning bør tilberedes med 24 timers interval. Der bør ikke være adgang til andet drikkevand i medicineringsperioden.

Bivirkninger

I sjældne tilfælde kan forekomme forbigående løs afføring i op til 8 dage efter ophør af behandling. Dette påvirker ikke dyrenes almentilstand og forsvinder uden behandlingsmæssige tiltag.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Produktidentifikation - 069886
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 069886
EAN 7046260698864

Lignende pakninger

Viser 0 af 1 resultat
Kun for registrede fagpersoner Login