Librela (40 - 60 kg) VNR 067848

1 x 2 stk.
Injektionsvæske, opløsning
SC

Dyrearter

Hunde.

Indikationer

Til lindring af smerter forbundet med osteoarthritis hos hunde.

Doseringsforslag

Subkutan anvendelse.

Doserings- og behandlingsskema:

Den anbefalede dosis er 0,5-1,0 mg/kg legemsvægt, en gang om måneden.

Hunde, der vejer < 5,0 kg:

Træk 0,1 ml/kg op fra et enkelt 5 mg/ml hætteglas ved brug af aseptisk teknik og administrér subkutant.

Til hunde, der vejer mellem 5 og 60 kg, administreres hele indholdet af hætteglasset (1 ml) i henhold til nedenstående tabel:

LIBRELA styrke (mg), der skal administreres

Hundens legemsvægt (kg)

5

10

15

20

30

5,0-10,0

1 hætteglas

10,1-20,0

1 hætteglas

20,1-30,0

1 hætteglas

30,1-40,0

1 hætteglas

40,1-60,0

1 hætteglas

60,1-80,0

2 hætteglas

80,1-100,0

1 hætteglas

1 hætteglas

100,1-120,00

2 hætteglas

Til hunde, der vejer over 60 kg, skal der anvendes mere end ét hætteglas for at administrere en enkeltdosis. I sådanne tilfælde skal indholdet af hvert af de påkrævede hætteglas trækkes op i den samme sprøjte og administreres som en enkelt subkutan injektion (2 ml).

Bivirkninger

Hunde:

Ikke almindelig

(1 til 10 dyr ud af 1 000 behandlede dyr):

Reaktioner på administrationsstedet (såsom hævelse og varme)1

Sjælden

(1 til 10 dyr ud af 10 000 behandlede dyr):

Polydipsi Polyuri

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Overfølsomhedsreaktioner (anafylaksi, hævelse i ansigtet, pruritus)2, immunmedieret hæmolytisk anæmi, immunmedieret trombocytopeni

1Lette.

2 I tilfælde af overfølsomhedsreaktioner, bør en korrekt symptomatisk behandling administreres.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også afsnit ”Kontaktoplysninger” i indlægssedlen.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 067848
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 067848
EAN 7046260678484
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login