Aivlosin VNR 067782

1 x 160 g
Granulat til brug i drikkevand
DM

Dyrearter

Svin

Indikationer

Behandling og metafylakse af porcin proliferativ enteropati (ileitis) forårsaget af Lawsonia intracellularis.

Behandling og metafylakse af enzootisk pneumoni hos svin forårsaget af følsomme stammer af Mycoplasma hyopneumoniae.

Sygdommens tilstedeværelse i gruppen skal fastslås inden påbegyndelse af metafylakse.

Doseringsforslag

Til brug i drikkevand.

For at sikre korrekt dosering skal legemsvægt fastslås så præcist som muligt. Vandindtag skal overvåges, og koncentrationen af produktet skal om nødvendigt justeres for at undgå underdosering.

Produktet skal tilsættes en mængde vand, som svinene vil drikke i løbet af et døgn. Der bør ikke findes andre tilgængelige drikkevandskilder i behandlingsperioden.

Behandling af porcin proliferativ enteropati (ileitis) forårsaget af Lawsonia intracellularis

Dosis er 5 mg tylvalosin pr. kg legemsvægt pr. dag i drikkevand i 5 på hinanden følgende dage.

Beregn den påkrævede totale mængde af produktet ved hjælp af den følgende formel:

Total vægt af produkt i gram = total legemsvægt i kg af det tungeste svin, der skal behandles, x antallet af svin x 5/625.

Vælg det korrekte antal poser i forhold til den nødvendige mængde af lægemidlet.

En pose med 40 g er tilstrækkelig til at behandle en samlet mængde på 5.000 kg svin (f.eks. 250 svin, hvor det tungeste svin vejer 20 kg) på én dag.

En pose med 160 g er tilstrækkelig til at behandle en samlet mængde på 20.000 kg svin (f.eks. 400 svin, hvor det tungeste svin vejer 50 kg) på én dag.

En pose med 400 g er tilstrækkelig til at behandle en samlet mængde på 50.000 kg svin (f.eks. 1000 svin, hvor det tungeste svin vejer 50 kg) på én dag.

Enzootisk pneumoni hos svin forårsaget af følsomme stammer af Mycoplasma hyopneumoniae

Dosis er 10 mg tylvalosin pr. kg legemsvægt pr. dag i drikkevand i 5 på hinanden følgende dage.

Beregn den påkrævede totale mængde af produktet ved hjælp af den følgende formel:

Total vægt af produkt i gram = total legemsvægt i kg af det tungeste svin, der skal behandles, x antallet af svin, der skal behandles x 10/625.

Vælg det korrekte antal poser i forhold til den nødvendige mængde af lægemidlet.

En pose med 40 g er tilstrækkelig til at behandle en samlet mængde på 2.500 kg svin (f.eks. 125 svin, hvor det tungeste svin vejer 20 kg) på én dag.

En pose med 160 g er tilstrækkelig til at behandle en samlet mængde på 10.000 kg svin (f.eks. 200 svin, hvor det tungeste svin vejer 50 kg) på én dag.

En pose med 400 g er tilstrækkelig til at behandle en samlet mængde på 25.000 kg svin (f.eks. 500 svin, hvor det tungeste svin vejer 50 kg) på én dag.

Blandingsvejledning:

For at opnå korrekt dosis skal præcist og korrekt kalibreret udstyr anvendes til at veje den nødvendige mængde af produktet af.

Veterinærlægemidlet kan blandes direkte i drikkevandssystemet eller først blandes som en stamopløsning i en mindre mængde vand, der efterfølgende tilsættes drikkevandssystemet.

Når produktet blandes direkte i drikkevandssystemet, skal posernes indhold strøs ud over vandoverfladen og blandes omhyggeligt, indtil der er fremstillet en klar opløsning (som regel i løbet af 3 minutter).

Ved tilberedning af en stamopløsning skal den maksimale koncentration være 40 g produkt pr. 1.500 ml, 160 g produkt pr. 6.000 ml eller 400 g produkt pr. 15.000 ml vand. Det er nødvendigt at røre i opløsningen i 10 minutter. Herefter vil resterende uklarhed ikke påvirke produktets virkning.

Der bør kun tilberedes en tilstrækkelig mængde drikkevand med medicin til at dække de daglige behov.

Drikkevand med medicin skal udskiftes efter 24 timer.

Når behandlingsperioden er slut, skal vandforsyningssystemet rengøres passende for at forhindre indtagelse af subterapeutiske mængder af det aktive stof.

I tillæg til den medicinske behandling skal der indføres gode drifts- og hygiejnerutiner for at reducere risikoen for infektion og for at kontrollere udviklingen af resistens.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

C
Svin
Produktidentifikation - 067782
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 067782
EAN 7046260677821