Vigophos VNR 578499

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IV

Dyrearter

Kvæg.

Indikationer

Til understøttende behandling af sekundær ketose (f.eks. ved løbedrejning).

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 0 dage

Mælk: 0 timer

Doseringsforslag

Til intravenøs anvendelse.

Kvæg: 5 mg butafosfan og 2,5 µg of cyanocobalamin per kg kropsvægt svarende til

5 ml/100 kg kropsvægt dagligt med et 24 timers interval i tre på hinanden følgende dage.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kvæg
Produktidentifikation - 578499
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 578499
EAN 7046265784999

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 578499

Vigophos

100 + 0,05 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml