Bonqat VNR 560165

1 x 2 ml
Oral opløsning
OR

Dyrearter

Katte

Indikationer

Dæmpning af akut angst og frygt i forbindelse med transport og dyrlægebesøg.

Doseringsforslag

Oral anvendelse.

Veterinærlægemidlet administreres oralt som en enkelt dosis på 5 mg/kg kropsvægt (0,1 ml/kg kropsvægt) cirka 1,5 time før start på transport/planlagt dyrlægebesøg.

Veterinærlægemidlet kan administreres enten direkte gennem munden eller blandet med en lille mængde foder. En større mængde foder kan forsinke virkningstidspunktet.

Anvend mundsprøjte, der er vedlagt pakken, til administration af veterinærlægemidlet.

Bivirkninger

Tegn på sedation (kendetegnet ved sløvhed, påvirket proprioception og ataksi) og opkast er almindeligt forekommende i kliniske studier. Muskelsitren, udvidede pupiller, anoreksi, vægttab og leukopeni er sjældent rapporteret i kliniske studier. Salivation er sjældent rapporteret i kliniske studier. Disse bivirkninger er milde og forbigående.

Hyppigheden af bivirkninger defineres efter følgende konvention:

- meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Produktidentifikation - 560165
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 560165
EAN 6432100056979
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login