Flunipaste VNR 509862

1 x 30 g
Oral gel
OR

Dyrearter

Hest.

Indikationer

Til lindring af inflammation og smerter forårsaget af aseptiske inflammationer i bevægeapparatet samt til lindring af smerte forårsaget af kolik.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 15 døgn.

Må ikke anvendes til lakterende hopper, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

Doseringsforslag

1,1 mg flunixin/kg legemsvægt 1 gang daglig, i op til 5 dage. Efter 5 dages behandling bør den kliniske tilstand re-evalueres. Hvis første dosering ikke fører til smertelindring, vil efterfølgende doseringer sandsynligvis heller ikke.

Behandling med fuld dosis flunixin af heste med kolik kan skjule adfærdsmæssige og cardiopulmonære symptomer associeret med endotoksæmi eller devitaliseret tarme.

Applikatoren er forsynet med markeringer, som hver svarer til 100 kg legemsvægt.

Sprøjten med 33 g indeholder mængde til 3 dages behandling til en hest på 500 kg.

Bivirkninger

Gastrointestinale reaktioner, som tab af appetit, letargi, mavesmerter, sårdannelse i mundhule og mave, samt colitis kan forekomme meget sjældent. Hos dehydrerede eller hypovolæmiske dyr er der risiko for renal skade. Hvis bivirkninger opstår bør behandlingen afsluttes og dyrlæge kontaktes.

– Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

– Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

– Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

– Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

– Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr) – Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Hest
Produktidentifikation - 509862
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 509862
EAN 7046265098621

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 509862

Flunipaste

50 mg/g (Oral sprt.)
1 x 30 g
Produktidentifikation - 509862

Flunipaste

50 mg/g (Oral sprt.)
1 x 30 g