Doxybactin Vet. VNR 509495

1 x 10 stk.
Tabletter
OR

Dyrearter

Hunde.

Indikationer

Behandling af de følgende sygdomme forårsaget af bakterier følsomme over for doxycyclin:

Rhinitis forårsaget af Bordetella bronchiseptica og Pasteurella spp., Bronkopneumoni forårsaget af Bordetella spp. og Pasteurella spp., Interstitiel nefritis forårsaget af Leptospira spp.

Doseringsforslag

Oral anvendelse.

Den anbefalede dosis til hunde er 10 mg doxycyclin pr. kg legemsvægt pr. dag. De fleste rutinemæssige tilfælde forventes at respondere efter 5 til 7 dages behandling. Behandlingen skal fortsætte 2 til 3 dage efter aktuelle infektioner er kureret klinisk. I kroniske eller refraktære tilfælde kan det være nødvendigt med et længere behandlingsforløb, op til 14 dage. Hos hunde med interstitiel nefritis på grund af leptospirose, anbefales en 14 dages behandling. For at sikre en korrekt dosering, skal legemsvægten bestemmes så akkurat som muligt, for at undgå underdosering. Tabletterne skal administreres sammen med mad (se pkt. 4.5).

Den følgende tabel er beregnet som en guide til at levere præparatet med en standard dosishastighed på 10 mg pr. kg legemsvægt pr. dag.

Legemsvægt

Dosis

Doxybactin

Doxybactin

Doxybactin

mg

Vet.

50 mg

Vet.

200 mg

Vet.

400 mg

0,75 kg – 1,25 kg

12,5

image

-

-

> 1,25 kg – 2,5 kg

25

image

-

-

> 2,5 kg – 3,75 kg

37,5

image

-

-

> 3,75 kg – 5 kg

50

image

-

-

> 5 kg – 6,25 kg

62,5

image

-

-

> 6,25 kg – 7,5 kg

75

image

-

-

> 7,5 kg – 10 kg

100

image

-

-

> 10 kg – 12,5 kg

125

image

-

-

> 12,5 kg – 15 kg

150

image

-

> 15 kg – 20 kg

200

-

image

-

> 20 kg – 25 kg

250

image

OG

image

-

> 25 kg – 30 kg

300

-

image

-

> 30 kg – 35 kg

350

-

image

-

> 35 kg – 40 kg

400

-

-

image

> 40 kg – 45 kg

450

image

OG

image

> 45 kg – 50 kg

500

-

image

OG

image

> 50 kg – 60 kg

600

-

image

OG

image

> 60 kg – 70 kg

700

-

image

OG

image

> 70 kg – 80 kg

800

-

-

image

image= ¼ tablet = ½ tablet image= ¾ tablet image= 1 tablet

Tabletterne kan deles i 2 eller 4 lige store dele for at sikre en akkurat dosering. Placer tabletten på en flad overflade med delekærven opad og den konvekse (afrundede) side mod overfladen.

image

To lige store dele: Tryk ned med tommelfingrene på begge sider af tabletten.

Fire lige store dele: Tryk ned med tommelfingrene i midten af tabletten.

Bivirkninger

Mave-tarm-forstyrrelser, såsom opkastning, diarré og øsofagitis, er i meget sjældne tilfælde blevet rapporteret som bivirkninger efter behandling med doxycyclin.

Hos meget unge dyr kan der i meget sjældne tilfælde forekomme misfarvning af tænderne, da der dannes et tetracyclin-calciumphosphatkompleks.

Der kan i meget sjældne tilfælde forekomme overfølsomhedsreaktioner, fotosensitivitet og i sjældne tilfælde fotodermatitis efter eksponering over for intenst dagslys. Det er kendt, at der i meget sjældne tilfælde kan forekomme en forsinkelse af skeletvæksten hos unge dyr (reversibelt, når behandlingen seponeres), ved anvendelsen af andre tetracycliner, og det kan forekomme efter administration af doxycyclin.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af enbehandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr) - Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

D
Hund
Produktidentifikation - 509495
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 509495
EAN 7046265094951
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 509495

Doxybactin Vet.

200 mg (Blister)
1 x 10 stk.