Indupart VNR 496970

1 x 20 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM

Dyrearter

Kvæg (køer), svin (søer) og heste (hopper)

Indikationer

Kvæg:

• Synkronisering eller induktion af brunst

• Fødselsinduktion

• Ovariedysfunktion (persisterende corpus luteum, luteincyste)

• Endometritis/pyometra

• Forsinket uterin involution

• Induktion af abort indtil første halvdel af drægtigheden

• Uddrivning af mumificerede fostre

Svin:

Induktion af fødsel.

Heste:

Induktion af luteolyse hos hopper med fungerende corpus luteum.

Tilbageholdelsestid

Kvæg:

Slagtning: 0 dage.

Mælk: 0 timer.

Svin:

Slagtning: 1 dag.

Heste:

Slagtning: 2 dage.

Mælk: 0 timer.


Doseringsforslag

Kun til intramuskulær anvendelse.

Kvæg: Administrer 2 ml af veterinærlægemidlet/dyr svarende til 150 mikrogram af det d-cloprostenol/dyr:

Brunstsynkronisering: Administrer produktet 2 gange med 11 dages interval mellem hver dosis. Fortsæt derfor med 2 kunstige insemineringer med intervaller på henholdsvis 72 og 96 timer efter 2. injektion.

Brunstinduktion (også hos køer der viser svag eller stille brunst): Administrer veterinærlægemidlet efter at have fastslået tilstedeværelse af et corpus luteum (6.-18. cyklusdag); brunst forekommer sædvanligvis indenfor 48-60 timer. Fortsæt derfor med inseminering 72-96 timer efter injektionen. Hvis brunst ikke er tydelig, er det nødvendigt at gentage administrationen af veterinærlægemidlet 11 dage efter første injektion.

Fødselsinduktion efter 270 dages drægtighed: Administrer produktet efter 270 dages drægtighed. Fødsel forekommer sædvanligvis indenfor 30-60 timer efter behandling.

Ovariedysfunktion (persisterende corpus luteum, luteincyste); Når tilstedeværelse af corpus luteum er bestemt, administreres veterinærlægemidlet. Inseminering foretages derefter ved første brunst efter injektionen. Hvis brunst ikke er tydelig, foretages der yderligere gynækologisk undersøgelse og injektionen gentages 11 dage efter 1. administration. Inseminering skal altid foretages 72-96 timer efter injektionen.

Endometritis, pyometra: Administrer 1 dosis af veterinærlægemidlet. Behandlingen kan om nødvendigt gentages efter 10 dage

Induktion af abort i første halvdel af drægtigheden (indtil dag 150 i drægtigheden): Administrer produktet i første halvdel af drægtigheden.

Uddrivning af mumificerede fostre: Administrer 1 dosis af produktet. Udstødning af fosteret ses indenfor 3-4 dage efter administration af produktet.

Forsinket uterin involution: Administrer veterinærlægemidlet og hvis det skønnes nødvendigt, foretages 1 eller 2 efterfølgende behandlinger med 24 timers intervaller.

Søer: Administrer 1 ml af veterinærlægemidlet/dyr svarende til 75 mikrogram d-cloprostenol/dyr ved intramuskulær injektion tidligst på dag 114 i drægtigheden. Gentag efter 6 timer. Alternativt kan der 20 timer efter den initiale dosis administreres uteruskontraherende midler (oxytocin eller carazolol).

Efter behandlingsproceduren med dobbelt administration vil omkring 70-80 % af dyrene føde i intervallet mellem 20 og 30 timer efter første administration.

Hopper: Induktion af luteolyse hos hopper med fungerende corpus luteum: Administrer 1 ml af veterinærlægemidlet/dyr svarende til 75 mikrogram af det d-cloprostenol/dyr.

Bivirkninger

Der kan forekomme bakterielle infektioner, hvis anaerobe bakterier trænger gennem huden på injektionsstedet. Dette er især tilfældet hos køer.

De typiske lokale reaktioner ved anaerob infektion er hævelse og krepitation ved injektionsstedet.

Ved anvendelse til fødselsinduktion hos køer, og afhængigt af behandlingstidspunktet i forhold til konceptionstidspunktet, kan risikoen for tilbageholdt efterbyrd være forøget.

De adfærdsændringer, der er observeret hos søer efter behandling for induktion af faring, svarer til de, der er set ved naturlig faring og forsvinder sædvanligvis indenfor 1 time.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 496970
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 496970
EAN 7046264969700

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 496970

Indupart

75 mikg/ml (Htgl)
1 x 20 ml