Procamidor Vet. VNR 496594

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
ED
PE
SC

Dyrearter

Hest, kvæg, svin, får, hund og kat.

Indikationer

Anvendes til

- Infiltrationsanæstesi hos heste, kvæg, svin, får, hunde og katte

- Ledningsanæstesi hos hunde og katte

- Epiduralanæstesi hos kvæg, får, svin og hunde

Tilbageholdelsestid

Kvæg, får og hest:

Slagtning:

0 døgn.

Mælk:

0 timer.

Svin:

Slagtning: 0 døgn.

Doseringsforslag

Til subkutan, perineural og epidural administration.

For virkningens indsættelse og varighed, se pkt. 5.1.

1. Infiltrationsanæstesi

Subkutan injektion i eller omkring operationsstedet.

Hest, kvæg, svin, får

5 - 20 ml (dvs. 100 - 400 mg procainhydrochlorid)

Hund og kat

1 - 5 ml (dvs. 20 - 100 mg procainhydrochlorid)

2. Ledningsanæstesi

Injektion på højde med en nerveforgrening.

Hund og kat

2 - 5 ml (dvs. 40 – 100 mg procainhydrochloride)

3. Epiduralanæstesi Injektion i det epidurale rum.

Kvæg:

Sakral- eller posterior epiduralanæstesi:

§ Operationer på halen

Kalv:

5 ml (dvs. 100 mg procainhydrochlorid)

Ungdyr:

7,5 ml (dvs. 150 mg procainhydrochlorid)

Ko eller tyr:

10 ml (dvs. 200 mg procainhydrochlorid)

§ Mindre indgreb ved fødselshjælp

Kvie: 12 ml (dvs. 240 mg procainhydrochlorid)

Ko: 15 ml (dvs. 300 mg procainhydrochlorid)

Anterior epiduralanæstesi:

§ Undersøgelse og operation af penis

Kalv: 15 ml (dvs. 300 mg procainhydrochlorid)

Ungdyr: 30 ml (dvs. 600 mg procainhydrochlorid)

Tyr: 40 ml (dvs. 800 mg procainhydrochlorid)

Ved denne dosis vil dyrene evt. lægge sig.

Får

Sakral- eller posterior epiduralanæstesi: 3 - 5 ml (dvs. 60 - 100 mg procainhydrochlorid)

Anterior epiduralanæstesi:

Højst 15 ml (dvs. 300 mg procainhydrochlorid)

Svin

1 ml (dvs. 20 mg procainhydrochlorid) pr. 4,5 kg kropsvægt, højst 20 ml (dvs.400 mg procainhydrochlorid)

Hund 2 ml (dvs. 40 mg procainhydrochlorid) pr. 5 kg kropsvægt.

Gummiproppen må højst perforeres 25 gange.

Bivirkninger

Procain kan medføre hypotension. De medfølgende symptomer ses oftere under epiduralanæstesi end under infiltrationsanæstesi.

Excitation af centralnervesystemet (rastløshed, tremor, kramper) kan lejlighedsvis ses efter administration af procain, især hos heste.

Allergiske reaktioner over for procain er almindelige, i sjældne tilfælde er anafylaktiske reaktioner observeret.

Krydsallergi mellem lokale anæstetika af estertypen er kendt.

I tilfælde af utilsigtet intravaskulær injektion forekommer toksiske reaktioner hyppigt. Disse viser sig som en excitation af centralnervesystemet (rastløshed, tremor og kramper) efterfulgt af depression; død er resultatet af paralyse af åndedrætsfunktionen. I tilfælde af excitation af centralnervesystemet bør der administreres kortidsvirkende barbiturater, samt midler, der gør urinen sur for at understøtte renal udskillelse.

I tilfælde af allergiske reaktioner kan der gives antihistaminer eller kortikosteroider. Allergisk shock behandles med adrenalin.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

BPK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer
Kat
Hund
Svin
Får
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 496594
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 496594
EAN 7046264965948
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login