Spectrabactin Vet. VNR 465436

1 x 24 stk.
Tabletter
OR

Dyrearter

40/10 mg: Katte og hunde.

200/50 mg, 400/100 mg: Hunde.

Indikationer

Til behandling af infektioner forårsaget af bakterier, som er følsomme over for amoxicillin i kombination med clavulansyre, hvor den kliniske erfaring og/eller følsomhedstest viser, at produktet er det foretrukne lægemiddel.

Anvendes ved:

Hudinfektioner (herunder dyb og overfladisk pyodermi) forårsaget af Staphylococcus spp. og Streptococcus spp.

Infektioner i mundhulen (slimhinden) forårsaget af Clostridium spp., Corynebacterium spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacteroides spp. og Pasteurella spp.

Urinvejsinfektioner forårsaget af Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Escherichia coli og Proteus mirabilis.

Luftvejsinfektioner forårsaget af Staphylococcus spp., Streptococcus spp. og Pasteurella spp.

Gastrointestinale infektioner forårsaget af Escherichia coli og Proteus mirabilis.

Doseringsforslag

Kun til oral anvendelse. Dosering er 10 mg amoxicillin/2,5 mg clavulansyre/kg legemsvægt to gange daglig. Tabletterne kan gives sammen med lidt foder.

For at sikre korrekt dosering, og undgå underdosering, bør legemsvægten fastsættes så nøjagtigt som muligt.

Tabellen herunder er vejledende med hensyn til dispensering af præparatet ved standarddosen 10 mg amoxicillin/2,5 mg clavulansyre/kg legemsvægt to gange daglig.


40/10 mg:

Legemsvægt (kg)

Antal tabletter to gange daglig

1 til ≤ 2

½

> 2 til ≤ 4

1

> 4 til ≤ 6

> 6 til ≤ 8

2

200/50 mg:

Legemsvægt (kg)

Antal tabletter to gange daglig

> 8 til ≤ 10

½

> 10 til ≤ 20

1

> 20 til ≤ 30

> 30 til ≤ 40

2

400/100 mg:

Legemsvægt (kg)

Antal tabletter to gange daglig

> 30 til ≤ 40

1

> 40 til ≤ 60

> 60 til ≤ 80

2

I refraktære tilfælde kan dosis fordobles til 20 mg amoxicillin/5 mg clavulansyre/kg legemsvægt to gange daglig.

Behandlingens varighed:

Rutinetilfælde, som involverer alle indikationer:

De fleste rutinetilfælde responderer i løbet af 5-7 dages behandling. I tilfælde af manglende effekt efter 5-7 dages behandling skal der foretages en ny undersøgelse.

Kroniske eller refraktære tilfælde:

I kroniske tilfælde kan der være behov for længerevarende antibakteriel behandling. I disse tilfælde bestemmer dyrlægen den samlede behandlingsvarighed. Behandlingen skal dog være lang nok til at sikre komplet resolution af bakteriesygdommen.

Bivirkninger

Milde gastrointestinale symptomer (diarré og opkastning) kan forekomme efter administration af lægemidlet.

Allergiske reaktioner (hudreaktioner, anafylaksi), bloddyskrasi og colitis kan undertiden forekomme. I disse tilfælde skal administrationen seponeres, og der skal gives symptomatisk behandling.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

C
Kat
Hund
Produktidentifikation - 465436
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 465436
EAN 7046264654361
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 465436

Spectrabactin Vet.

200 + 50 mg (Blister)
1 x 24 stk.
Produktidentifikation - 465436

Spectrabactin Vet.

200 + 50 mg (Blister)
1 x 24 stk.
Produktidentifikation - 465436

Spectrabactin Vet.

200 + 50 mg (Blister)
1 x 24 stk.