Prasequin Vet. VNR 385602

1 x 60 stk.
Tabletter
OR

Dyrearter

Hest (chip-mærket hest)

Indikationer

Symptomatisk behandling af kliniske tegn associeret med Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (PPID) (Equine Cushings syndrom).

Tilbageholdelsestid

Må ikke anvendes til heste, der er bestemt til menneskeføde.

Hesten skal være erklæret "ikke til konsum" under den nationale lovgivning om hestepas (chip‑mærket).

Må ikke anvendes til hopper, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

Doseringsforslag

Oral anvendelse, én gang dagligt.

For at lette administrationen kan den ønskede daglige dosis opløses i lidt vand og/eller blandes med melasse eller andet velsmagende foder og omrøres, indtil det er opløst. I dette tilfælde skal de opløste tabletter administreres med en sprøjte. Hele dosen skal administreres med det samme. Tabletterne må ikke knuses, se pkt. 3.5. Når tabletterne deles, skal den resterende tabletportion gives ved næste administration.

Startdosis

Startdosis er 2 µg pergolid/kg (dosisinterval: 1,7 – 2,5 µg/kg; se tabellen nedenfor). Vedligeholdelsesdosen skal dernæst titreres i henhold til det individuelle respons, som bestemmes ved monitorering (se nedenfor), hvilket resulterer i en gennemsnitlig vedligeholdelsesdosis på 2 µg pergolid/kg kropsvægt med et dosisområde på 0,6 – 10 µg pergolid/kg kropsvægt.

Startdosis anbefales som følger:

Hestens kropsvægt

kg

Antal tabletter

Startdosis mg/hest

Dosisområde μg/kg

200 - 300

½

0,50

1,7 ‑ 2,5

301 – 400

¾

0,75

1,9 ‑ 2,5

401 - 600

1

1,00

1,7 ‑ 2,5

601 - 850

1 ½

1,50

1,8 ‑ 2,5

851 - 1000

2

2,00

2,0 ‑ 2,4

Vedligeholdelsesdosis

Der forventes livslang behandling for denne sygdom.

De fleste heste responderer på behandlingen og stabiliseres ved en gennemsnitlig dosis på 2 µg pergolid/kg kropsvægt. Der forventes klinisk forbedring med pergolid inden for 6 til 12 uger. Heste kan respondere klinisk ved lavere eller forskellige doser; det anbefales derfor at titrere til den laveste effektive dosis hos det enkelte dyr baseret på responsen af behandlingen, hvad enten det er virkning eller tegn på intolerance Nogle heste kan kræve doser så høje som 10 µg pergolid/kg kropsvægt pr. dag. I disse sjældne situationer tilrådes yderligere passende monitorering.

Efter den indledende diagnose gentages de endokrinologiske undersøgelser med henblik på dosistitrering og monitorering af behandlingen med 4-6 ugers mellemrum, indtil de kliniske tegn og/eller resultaterne af de diagnostiske undersøgelser stabiliseres eller forbedres.

Hvis de kliniske tegn eller resultaterne af de diagnostiske undersøgelser ikke er forbedret efter de første 4-6 uger, kan den samlede daglige dosis øges med 0,25 ‑ 0,50 mg. Hvis de kliniske tegn er forbedret, men endnu ikke normaliseret, kan dyrlægen afgøre, om dosis skal titreres eller ej, afhængigt af det enkelte dyrs respons på/tolerance over for dosen.

Hvis de kliniske tegn ikke er tilstrækkeligt kontrolleret (klinisk vurdering og/eller diagnostiske undersøgelser), anbefales det at øge den samlede daglige dosis i trin på 0,25 ‑ 0,50 mg (hvis lægemidlet tolereres ved denne dosis) hver 4. til 6. uge, indtil der sker en stabilisering. Hvis der udvikles tegn på intolerance over for den aktuelle dosis, skal behandlingen stoppes i 2 til 3 dage og genoptages med det halve af den tidligere dosis. Den samlede daglige dosis kan herefter igen titreres op til den ønskede kliniske virkning i trin på 0,25 ‑ 0,50 mg hver 2. til 4. uge. Hvis en dosis glemmes, skal den næste planlagte dosis administreres som ordineret.

Efter stabilisering skal der regelmæssigt foretages en klinisk vurdering og diagnostiske undersøgelser hver 6. måned for at monitorere behandling og dosis. Hvis der ikke ses nogen tydelig respons på behandlingen bør diagnosen og/eller behandlingsplanen revurderes.

Tabletten kan deles i 2 eller 4 lige store dele for at sikre en akkurat dosering. Placer tabletten på en flad overflade med delekærven opad og den konvekse (afrundede) side mod overfladen.

2 lige store dele: Tryk ned med tommelfingrene på begge sider af tabletten.

4 lige store dele: Tryk ned med tommelfingeren midt på tabletten.

Bivirkninger

Heste:

Sjælden

(1 til 10 dyr ud af 10 000 behandlede dyr):

appetitløshed, forbigående anoreksi og letargi, lette påvirkninger af centralnervesystemet (f.eks. let depression og let ataksi), diarré og kolik

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

svedtendens

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Hest
Produktidentifikation - 385602
Login for at se flere billeder
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 385602
EAN 7046263856025
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 385602

Prasequin Vet.

1 mg (Blister)
1 x 60 stk.
Produktidentifikation - 385602

Prasequin Vet.

1 mg (Blister)
1 x 60 stk.
Produktidentifikation - 385602

Prasequin Vet.

1 mg (Blister)
1 x 60 stk.