Pluset Vet. VNR 033179

2 x 15,50 ml
Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
IM

Dyrearter

Kvæg (kønsmodne kvier eller køer).

Indikationer

Induktion af superovulation hos kønsmodne kvier eller køer.

Tilbageholdelsestid

Kvæg: Slagtning: 0 døgn Mælk: 0 timer

Doseringsforslag

Opløs hvert hætteglas frysetørret produkt med 10,5 ml solvens.

Brug aseptisk teknik ved opblanding og udtagelse af det færdigblandede præparat fra hætteglasset.

Rens og desinficer hætteglasset grundigt før næste sterile kanyle anvendes

Bland forsigtigt ved oparbejdningen

Dette lægemiddel gives kun intramuskulært.

Følgende behandlingsskema anbefales til superovulation af køer:

Den totale anbefalede dosis er 800 til 1000 IE i aftagende doser i 4 til 5 dage. Doseringen skal justeres under hensyntagen til variation mellem dyrene i relation til race, alder og reproduktiv status. For kvier og kødkvæg anbefales en total dosis på 800 IE. For malkekvæg kan dosis forhøjes til 1000 IE idet alder, paritet og mælkeydelsen tages i betragtning.

Anbefalet skema for 800 IE på 4 dage

Dag 1*

08:00

3,0 ml i.m.

(150 IE FSH + 150 IE LH)

20:00

3,0 ml i.m.

(150 IE FSH + 150 IE LH)

Dag 2

08:00

2,5 ml i.m.

(125 IE FSH + 125 IE LH)

20:00

2,5 ml i.m.

(125 IE FSH + 125 IE LH)

Dag 3**

08:00

1,5 ml i.m.

(75 IE FSH + 75 IE LH)

20:00

1,5 ml i.m.

(75 IE FSH + 75 IE LH)

Dag 4

08:00

1,0 ml i.m.

(50 IE FSH + 50 IE LH)

20:00

1,0 ml i.m.

(50 IE FSH + 50 IE LH)

Anbefalet skema for 1000 IE på 5 dage

Dag 1*

08:00

3,0 ml i.m.

(150 IE FSH + 150 IE LH)

20:00

3,0 ml i.m.

(150 IE FSH + 150 IE LH)

Dag 2

08:00

2,5 ml i.m.

(125 IE FSH + 125 IE LH)

20:00

2,5 ml i.m.

(125 IE FSH + 125 IE LH)

Dag 3**

08:00

2,0 ml i.m.

(100 IE FSH + 100 IE LH)

20:00

2,0 ml i.m.

(100 IE FSH + 100 IE LH)

Dag 4

08:00

1,5 ml i.m.

(75 IE FSH + 75 IE LH)

20:00

1,5 ml i.m.

(75 IE FSH + 75 IE LH)

Dag 5

08:00

1,0 ml i.m.

(50 IE FSH + 50 IE LH)

20:00

1,0 ml i.m.

(50 IE FSH + 50 IE LH)

* 11. dag i den østrale cyklus

** En dosis luteiniserende prostaglandin F2 alpha bør gives intramuskulært 60 og/eller 72 timer efter påbegyndelsen af superovulations behandlingen

Bivirkninger

Svag reduktion i mælkeydelse

Efter behandling er der risiko for en forsinket tilbagevenden til brunst Ovariecyster kan dannes som følge af superovulation.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kvæg
Produktidentifikation - 033179
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 033179
EAN 7046260331792