Cimalgex VNR 199255

1 x 8 stk.
Tyggetabletter
OR

Dyrearter

Hund

Indikationer

Til behandling af smerte og inflammation associeret med osteoarthritis (slidgigt) og behandling af peri-oprerative smerter (smerter efter operation) efter ortopædkirurgi eller blødtvævskirurgi hos hunde.

Doseringsforslag

Oral anvendelse.

Den anbefalede dosering af cimicoxib er 2 mg pr. kilo kropsvægt, én gang dagligt.

Den nedenstående tabel viser et eksempel på, hvordan tabletterne og delte tabletter kan bruges for at nå den anbefalede dosis.

kropsvægt

kg

8 mg

30 mg

80 mg

2

1/2

3

1

4

1

5

1/3

6

1+1/2

7‐8

2

9‐11

2+1/2

12

3

13‐17

1

18‐22

1/2

23‐28

1+2/3

29‐33

2

34‐38

2+1/3

39‐43

1

45‐48

3

49‐54

1+1/4

55‐68

1+1/2

Uden at medføre væsentlig over- eller underdosering, er valget af den mest passende type tablet eller dele af tablet op til dyrlægens vurdering baseret på omstændighederne i hvert tilfælde.

Behandlingens varighed

• Behandling af peri-oprerative smerter efter ortopædkirurgi eller blødtvævskirurgi: en dosis 2 timer før kirurgi, efterfulgt af 3-7 dages behandling, afhængig af den behandlende dyrlæges vurdering.

• Smertelindring og behandling af inflammation i forbindelse med slidgigt: 6 måneder. Ved længerevarende behandling skal der foretages løbende overvågning af dyrlægen.

Cimalgex tabletter kan gives sammen med eller uden foder. Tabletterne har smag og studier (med raske beagle hunde) har vist, at de fleste hunde spiser tabletterne frivilligt.

Bivirkninger

Milde og forbigående tilfælde af gastrointestinale lidelser (opkastning og/eller diarré) forekommer meget almindelig.

I sjældne tilfælde er der observeret alvorlige gastrointestinale lidelser som blødning eller dannelse af mavesår. Andre bivirkninger som anoreksi eller letargi eller polyuri og/eller polydipsi kan også ses i sjældne tilfælde.

I meget sjældne tilfælde er der observeret ændringer i de biokemiske parametre i nyrerne. Yderligere er der i meget sjældne tilfælde rapporteret om nyresvigt. Som ved enhver længerevarende NSAID- behandling, skal nyrefunktionen monitoreres.

Hvis en bivirkning fortsætter efter behandlingens afslutning, skal der søges rådgivning hos en dyrlæge.

Hvis bivirkninger som kontinuerlig opkastning, gentagne forekomster af diarré, blod i afføringen, pludseligt vægttab, letargi eller forværring af de biokemiske parametre i nyrerne forekommer, skal brugen af produktet umiddelbart ophøre, og passende monitorering og/eller behandling iværksættes.Alvorlige gastrointestinale og renale bivirkninger kan være letale.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

- Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 199255
Login for at se flere billeder
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 199255
EAN 3605874256262
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login