Doxycare Vet. VNR 181829
1 x 20 stk.

Dyrearter

Kat

Hund

Indikationer

Behandling af bakterielle infektioner i luftvejene hos katte og hunde, der skyldes organismer, der er følsomme over for doxycyclin, inklusive: Staphylococcus aureus og andre Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bordetella bronchiseptica og Pasteurella spp.

Behandling afEhrlichia canis infektion hos hunde, der skyldes skovflåt.

Doseringsforslag

Oral anvendelse.

Doseringen er 10 mg doxycyclin per kilogram legemsvægt per dag.

Hovedparten af rutinetilfælde forventes at respondere efter mellem 5 og 7 dages behandling. Behandling bør fortsætte i 2 til 3 dage ud over klinisk helbredelse for akutte infektioner. Ved kroniske tilfælde eller refraktoriske tilfælde kan et længere behandlingsforløb op til 14 dage være påkrævet.

Til behandling af infektioner, der skyldes Ehrlichia canis, er dosis 10 mg doxycyclin/kg legemsvægt/dag i 28 dage. Komplet udryddelse af patogenet opnås ikke altid, men forlænget behandling i 28 dage leder til en sanering af de kliniske tegn og en reduktion i bakteriebelastningen. Længere varighed af behandling, baseret på en fordel: Risikovurdering af den ansvarlige dyrlæge kan være påkrævet ved svær og kronisk ehrlichiose. Alle behandlede patienter bør overvåges regelmæssigt, selv efter klinisk helbredelse.

Tabletterne bør administreres med mad (se pkt. 4.5). For at sikre en korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt for at undgå underdosering.

Tabletterne kan deles i 2 eller 4 lige store dele for at sikre nøjagtig dosering. Anbring tabletten på en flad overflade, med delekærven vendende opad og den konvekse (afrundede) side vendende mod overfladen.

Halve: Tryk nedad med dine tommelfingre eller fingre på begge sider af tabletten.

Kvarte: Tryk nedad med din tommelfinger eller finger midt på tabletten.

Bivirkninger

Gastrointestinale forstyrrelser, såsom opkastning, diarré, øsofageal ulceration og øsofagitis, er blevet rapporteret som bivirkninger efter behandling med doxycyclin.

Hos meget unge dyr kan der forekomme misfarvning af tænderne ved dannelsen af et tetracyclin-calciumphosphatkompleks.

Overfølsomhedsreaktioner, fotosensitivitet og i sjældne tilfælde fotodermatitis kan forekomme efter udsættelse for intens dagslys.

Hæmning i skeletal vækst hos unge dyr (reversibel ved afbrydelse af behandling) vides at forekomme ved brug af andre tetracycliner og kan måske forekomme efter administration af doxycyclin.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

D
Kat
Hund
Produktidentifikation - 181829
Login for at se flere billeder
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 181829
EAN 7046261818292
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 181829

Doxycare Vet.

200 mg (Blister)
1 x 20 stk.