Domitor Vet. VNR 015602

1 x 10 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV

Dyrearter

Kat. Hund.

Indikationer

Beroligelse, sedation og analgesi i forbindelse med kliniske undersøgelser og indgreb. Dyb sedation og analgesi i kombination med butorphanol til lettere smertevoldende undersøgelser eller procedurer. Præanæstesi.

Kat:

Beroligelse, sedation og analgesi i forbindelse med kliniske undersøgelser og indgreb.

Kirurgisk anæstesi i kombination med ketamin.

Doseringsforslag

Standard:

Hund: 10-80 µg/kg i.v. eller i.m.

Kat: 50-150 µg/kg i.v. eller i.m. (Det tilrådes af katte faster 4-6 timer før injektionen).

Kombinationer:

Hund:

Domitor Vet. og butorphanol til sedation og analgesi:

Domitor Vet. og butorphanol kan administreres i samme eller separate sprøjter, i.m. eller i.v.

Dosering: 10-25 µg/kg afhængig af hvor dyb en sedation der ønskes, plus 0,1 mg/kg butorphanol. Kombinationen forbedrer kvaliteten og varigheden af sedation, analgesi og muskelrelaksation, når der sammenlignes med samme eller højere doser af Domitor Vet. alene. Maksimum sedation og analgesi indtræder indenfor 20 minutter.

Anæstetikabesparende effekt er meget stor hvis denne kombinerende præanæstesi anvendes, hvorfor en overdosering skal undgås med f.eks. tiopental hvor dosis må ned omkring 2 mg/kg i.v.

Bivirkninger: Bradykardi, atrioventrikulær hjerteblok, hypotermi samt respiratorisk depression.

Domitor Vet. som præmedicinering til ketamin:

Domitor Vet. kan kombineres med ketamin som anæstesi til indgreb varierende fra ikkekirurgiske til abdominal eller ortopædisk kirurgiske indgreb med lav smerteintensitet. Domitor Vet. og ketamin kan administreres i samme eller separate sprøjter, i.m. eller i.v., eller Domitor Vet. gives først efterfulgt af ketamin i.v. 10-15 min. senere, når Domitor Vet. har opnået fuld sedativ effekt.

Dosering: Domitor Vet. 30-40 µg/kg kombineret med ketamin 2,0-5,0 mg/kg i.v. eller

i.m. Antisedan bør ikke gives tidligere end 40 min. efter ketamin injektionen for at undgå at der udvikles uønskede bivirkninger som residualeffekt af denne.

Bivirkninger: Moderat til excessiv salivation, kramper, muskelrystelser og respiratorisk depression.

Domitor Vet. som præanæstetikum til tiopental:

Domitor Vet. administreres som før tiopental og maksimal sedation bør være opnået før tiopental indgives. Maksimal sedation vil normalt være opnået indenfor 10 min. efter i.v. og 20 min. efter i.m. administration.

Domitor Vet.

Tiopental

µg/kg

ml/10 kg

mg/kg

10

0,1

5-7

20

0,2

3-5

30

0,4

2-3

Dosering:

Dosering af tiopental kan variere meget i det individuelle dyr. Ved den høje Domitor Vet.-dosis kan enkelte dyr intuberes uden brug af tiopental.

Anæstesien kan vedligeholdes med isofluran.

Tiopental administreres langsomt som en fortyndet opløsning i.v. til effekt over en periode af 30-45 sek. Når kæberelaksationen er tilstrækkelig kan tracheal intubation foretages. Indsættelse af bevidstløshed kan være forsinket i op til 1 min. efter tiopental injektionen, hvorfor den langsomme i.v. injektion som beskrevet ovenfor er nødvendig. Opvågning kan tage fra 20-60 min.

Bivirkninger: Generelt uden bivirkninger som apnø og kardiovaskulær depression.

Domitor Vet. som præmedicinering før propofol:

Domitor Vet. administreres enten i.v. mindst 10 min. før induktion med propofol eller i.m. 20 min. før induktion med propofol for at opnå maksimal sedation. Domitor Vet. kan administreres i doser af 10, 20 eller 40 µg/kg.

Domitor Vet.

Propofol (induktion)

µg/kg

ml/10 kg

mg/kg

10

0,1

1,5-3,0

20

0,2

1,0-1,5

40

0,4

0,5-1,0

Dosering:

Induktionstiden er forøget som følge af Domitor Vet. præmedikationen, hvorfor propofol skal administreres langsomt til effekt over en periode af 30-90 sek.

Når kæberelaksationen er tilstrækkelig kan tracheal intubation foretages.

Vedligeholdelsesdosis af propofol er stærkt reduceret af Domitor Vet. præmedikationen.

Infusionsdoser af 0,06-0,35 mg/kg/min. vil give stabil anæstesi af hunde, der er sederet med hhv. 40 og 10 µg/kg. Anæstesi kan også vedligeholdes med isofluran eller propofol induktion. Opvågning kan tage fra 20-60 min.

Bivirkninger: Propofol øger i nogen grad hjertefrekvensen på det sederede dyr. Forbigående apnø og bevægelse af forbenene kan forekomme under induktionen af anæstesien.

Domitor Vet. i kombination med halotan:

Domitor Vet.

Propofol

Tiopental

Halotaan

µg/kg i.m.

ml/kg i.v.

ml/kg i.v.

%

10

2,8

0

1,5

10

2,2

0

1,5

40

0

4,4

0,9-1,4

10-40

0

6,9-2,4

1,5

20-40

0

0

1,5

Dosering:

Bivirkninger: Samme bivirkninger som Domitor Vet. anvendt alene.

Domitor Vet.

Injektion

Isofluran

µg/kg i.m.

mg/kg i.v.

%

10

Tiopental: 5-6

1-2

10

Tiopental: 3-4 Butorphanol: 0,2 (i.m.)

1,2

Domitor Vet.i kombination med isofluran: Dosering:

Bivirkninger: samme bivirkninger som Domitor Vet. anvendt alene.

Kat:

Domitor Vet.i kombination med ketamin:

Dosering: Domitor Vet. og ketamin kan administreres i samme eller separate sprøjter,

i.m. Ved en dosering af Domitor Vet. på 80 µg/kg kombineret med en dosering af ketamin på 5 mg/kg, vil der gennemsnitligt gå 3-4 min. før anæstesi er opnået, og kirurgisk anæstesi kan forventes at være mellem 30 og 50 min. Hvis nødvendigt kan anæstesien forlænges med en bolus injektion af 1-2 mg/kg ketamin i.v. eller med isofluran.

Bivirkninger: Hjertekredsløbs- og respirationsdepression forårsaget af Domitor Vet. ketamin kan reverseres med Antisedan med en dosis svarende til 2,5 gange den anvendte dosis for Domitor Vet..

Hund og kat:

Alle kombinationer:

Sedationen kan ophæves med følgende doseringer af Antisedan:

• Til hund er doseringen beregnet i ml den samme som den for Domitor Vet. (udtrykt i µg er doseringen af Antisedan 5 gange den for Domitor Vet.).

• Til kat er Antisedan dosis i ml den halve af den for Domitor Vet. (udtrykt i µg er doseringen af Antisedan 2,5 gange den for Domitor Vet.).

Bivirkninger

Det er meget almindeligt, at blodtrykket stiger initielt efter administration og derefter falder til det normale niveau eller til lidt under det normale niveau. En stigning i blodglucosekoncentrationen er meget almindeligt forekommende.

Opkast 5-15 minutter efter injektion og muskeltremor er almindeligt forekommende hos hunde og katte; nogle katte kan få opkastninger under opvågning. Cyanose blandt hunde er almindeligt forekommende.

En smertereaktion hos katte er ualmindeligt forekommende, når lægemidlet administreres intramuskulært i kombination med ketamin.

Der er meget sjældent rapporteret om isolerede tilfælde af overfølsomhedsreaktioner, paradoksal respons (eksitation) og atrioventrikulær hjerteblok.

Dødsfald som følge af kredsløbssvigt med alvorlig lunge-, lever- eller nyrestase er rapporteret i meget sjældne tilfælde.

Bradykardi, nedsat kropstemperatur og respirationsfrekvens med eller uden forbigående apnø er rapporteret i meget sjældne tilfælde.

Tilfælde med forlænget sedation eller tilbagevendende sedation efter initial opvågning, manglende effekt, lungeødem og urinering efter behandlingen er rapporteret i meget sjældne tilfælde.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af enbehandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr) - Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Hund
Produktidentifikation - 015602
Login for at se flere billeder
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 015602
EAN 7046260156029
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 015602

Domitor Vet.

1 mg/ml (Htgl)
1 x 10 ml
Produktidentifikation - 015602

Domitor Vet.

1 mg/ml (Htgl)
1 x 10 ml