SOlong Vet. VNR 146033

5 x 100 ml
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Svin

Indikationer

Til behandling af bakterielle infektionssygdomme forårsaget af benzylpenicillinfølsomme stammer hos svin. Her inkluderet primære og sekundære infektioner med Erysipelothrix rhusiopathiae., Clostridia, Staphylococcus aurerus, β-hæmolytiske streptococcus spp., Streptococcus suis, Haemophilus parasuis, Pasteurella spp., Actinobaculum suis og Arcanobacterium pyogenes.

Doseringsforslag

Administration: Intramuskulært.

Anbefalet dosis er 20 mg/kg legemsvægt svarende til 1 ml pr. 15 kg legemsvægt. Om nødvendigt kan behandlingen gentages efter 72 timer.

For at sikre korrekt dosering, og undgå underdosering, skal dyrets vægt bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Omryst flasken grundigt inden brug. Dette produkt indeholder ikke et antimikrobielt konserveringsmiddel. Aftør membranen inden udtag af hver dosis. Brug en tør steril kanyle og injektionssprøjte.

Bivirkninger

Hos pattegrise og slagtesvin kan der optræde forbigående feber, opkastning, kulderystninger, sløvhed og manglende koordination. Allergiske reaktioner kan udvikles. Derudover er der hos drægtige søer og gylte rapporteret om udflåd fra vulva, som kan associeres med abort.

Forbigående lokale irritationer ved injektionsstedet kan forekomme i sjældne tilfælde.

I tilfælde af bivirkninger skal dyret behandles symptomatisk.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

D

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Svin
Produktidentifikation - 146033
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 146033
EAN 7046261460330

Lignende pakninger

Viser 4 af 4 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 146033

SOlong Vet.

300 mg/ml (Htgl)
5 x 100 ml
Produktidentifikation - 146033

SOlong Vet.

300 mg/ml (Htgl)
5 x 100 ml
Produktidentifikation - 146033

SOlong Vet.

300 mg/ml (Htgl)
5 x 100 ml
Produktidentifikation - 146033

SOlong Vet.

300 mg/ml (Htgl)
5 x 100 ml