Euthanimal VNR 088672

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IC
IV

Dyrearter

Svin

Geder

Får

Kvæg

Heste

Katte

Hunde

Indikationer

Til eutanasi.

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

Der skal træffes nødvendige foranstaltninger til at sikre, at aflivede dyr og spiselige produkter fra dyr, som er blevet injiceret med dette præparat, ikke indgår i fødekæden og ikke spises af mennesker.

Under ingen omstændigheder må andre dyr spise (dele) af det aflivede dyr, da de derved kan udsættes for en dødelig dosis pentobarbital.

Doseringsforslag

Svin, geder, får, kvæg, heste, katte og hunde

100 mg/kg (svarende til 0,25 ml/kg) via hurtig, intravenøs injektion. Hos større dyr anbefales brugen af et tidligere indsat intravenøst kateter.

Hvis der ikke opstår hjertestop efter 2 minutter, skal en anden dosis gives, fortrinsvist via hurtig intravenøs injektion, og såfremt dette ikke er muligt, via intrakardial injektion. Intrakardial injektion må kun udføres efter forudgående dyb sedation eller bedøvelse.

Da glasset ikke må punkteres mere end 20 gange, skal brugeren vælge den mest hensigtsmæssige størrelse hætteglas.

Bivirkninger

Dødens indtræden kan forsinkes ved perivaskulær injektion eller injektion i organer/væv med en lav absorptionskapacitet. Barbiturater kan virke irriterende ved perivaskulær injektion.

Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr):

• Lyde

• Muskeltrækninger

Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr):

• Ophidselse

• Bevægelse af lemmer

• Defækation og vandladning

• Gisp (hos kvæg), oftest på grund af for lav dosering

Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter):

• Krampeanfald

• Sammentrækninger af mellemgulvet

• Opkastning

• En eller flere gispende åndedræt efter hjertestop

Udlevering

APK - Produktionsdyr og familiedyr, en udlevering
Kat
Hund
Svin
Får
Ged
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 088672
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 088672
EAN 7046260886728
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 088672

Euthanimal

400 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 088672

Euthanimal

400 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml