Lignovet VNR 085989

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
SC

Dyrearter

Hest.

Indikationer

Lokal anæstetika til subkutan infiltration eller perifer nerveblok hos hest.

Tilbageholdelsestid

Hest:

Slagtning: 0 dage. Mælk: 0 dage.

Doseringsforslag

Lægemidlet er beregnet til subkutan infiltrationsanæstesi eller perifer nerblok.

For indtræden og varighed af anæstesien, se punkt 5.1. Den nødvendige mængde af lægemidlet varierer afhængigt af formålet, metoden og administrationsstedet samt dyrets legemsvægt.

Den anbefalede dosis til lokal infiltrationsanæstesi af hud og underhud er 1 ml lidocainhydrochlorid pr. centimeter hudincision.

Den anbefalede dosis til perifer nerveblok er 5-10 ml lidocainhydrochlorid pr. dyr.

Den samlede dosis må ikke overskride 2-4 mg lidocainhydrochlorid pr. kg legemsvægt (svarende til ca. 1 ml Lignovet 19 mg/ml pr. 5-10 kg legemsvægt). Der kan maksimalt indgives 100 ml Lignovet 19 mg/ml til en hest på 500 kg.

Bivirkninger

Der kan forekomme takykardi, bradykardi, forstyrrelser i hjertets overledningssystem, blodtryksfald og allergiske reaktioner.

Excitation af det centrale nervesystem (rastløshed, tremor og kramper) kan lejlighedsvis ses efter administration af lidocainhydrochlorid.

Lidocainhydrochlorid kan medføre forhøjede kreatinkinase niveauer i blodet.

Udlevering

AP - Udelukkende produktionsdyr, en udlevering
Hest
Produktidentifikation - 085989
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 085989
EAN 7046260859890