Sympagesic VNR 085246

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV

Dyrearter

Hest

Kvæg

Gris

Hund

Indikationer

Hest, kvæg, gris, hund

Behandling af glatte muskelspasmer og smerter forbundet med underliggende sygdomme i mave-tarm-kanalen, det urogenitale system og galdeudskillende organer.

Hest

Spasmodisk kolik.

Kvæg, gris, hund

Støttebehandling mod akut diarré og gastroenteritis.

Tilbageholdelsestid

Hest

Slagtning: 15 dage.

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

Må ikke anvendes til drægtige dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde, inden for 2 måneder forud for den forventede fødselsdato.

Kvæg

Slagtning: 18 dage efter intravenøs administration.

Slagtning: 28 dage efter intramuskulær administration.

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

Må ikke anvendes til drægtige dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde, inden for 2 måneder forud for den forventede fødselsdato.

Gris

Slagtning: 15 dage.

Doseringsforslag

Hest

Langsom, intravenøs anvendelse

Kvæg

Langsom, intravenøs anvendelse eller intramuskulær anvendelse.

Op til to gange daglig i 3 dage, 20-25 mg metamizolnatriummonohydrat/kg legemsvægt og 0,16-0,2 mg hyoscinbutylbromid/kg legemsvægt, dvs. 4-5 ml pr. 100 kg to gange daglig i op til 3 dage.

Gris

Langsom, intravenøs anvendelse eller intramuskulær anvendelse.

Enkelt injektion med 20-25 mg metamizolnatriummonohydrat/kg legemsvægt, og 0,16-0,2 mg hyoscinbutylbromid/kg legemsvægt, dvs. en injektion med 4-5 ml pr. 100 kg. For grise er det maksimale injektionsvolumen 5 ml pr. injektionssted.

Hund

Intravenøs (langsom) eller intramuskulær anvendelse.

Enkelt injektion med 50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg legemsvægt, og 0,4 mg hyoscinbutylbromid/kg legemsvægt, dvs. en injektion med 0,5 ml pr. 5 kg. Behandlingen kan gentages efter 24 timer, hvis det er nødvendigt.

Proppen må ikke punkteres over 25 gange.

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde kan der opstå anafylaktiske reaktioner, og de skal behandles symptomatisk.

I meget sjældne tilfælde kan der opstå kardiovaskulært shock, hvis den intravenøse injektion administreres for hurtigt.

Hos heste kan der lejlighedsvist observeres let takykardi på grund af den parasympatolytiske aktivitet af hyoscinbutylbromid.

Hos hunde kan der opstå smertefulde reaktioner på injektionsstedet umiddelbart efter injektion, hvilket fortager sig hurtigt, og ikke har nogen negativ virkning på den forventede terapeutiske fordel.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

APK - Produktionsdyr og familiedyr, en udlevering
Hund
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 085246
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 085246
EAN 7046260852464
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 085246

Sympagesic

500 + 4 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml