Ridamec VNR 085061

1 x 1 l
Oral opløsning
OR

Dyrearter

Får

Indikationer

Til behandling og forebyggelse af blandede infektioner hos får med parasitter, der er følsomme over for moxidectin.

Voksne og/eller umodne gastrointestinale nematoder

- Haemonchus contortus (inklusive inhiberede larver)

- Teladorsagia circumcincta (inklusive inhiberede larver))

- Teladorsagia trifurcata

- Trichostrongylus axei (inklusive inhiberede larver)

- Trichostrongylus colubriformis

- Trichostrongylus vitrinus

- Nematodirus battus

- Nematodirus spathiger

- Nematodirus filicolis (kun voksne)

- Strongyloides papillosus (kun larvestadier)

- Cooperia curticei (kun voksne)

- Cooperia oncophora

- Oesophagostomum columbianum

- Oesophagostomum venulosum (kun voksne)

- Chabertia ovina

- Trichuris ovis (kun voksne)

Voksen luftvejsnematode

- Dictyocaulus filaria

Produktet har en vedvarende forebyggende virkning over for geninfektion i 5 uger med Teladorsagia circumcincta og Haemonchus contortus i 4 uger med Oesophagostomum columbianum

Kliniske forsøg efter eksperimentel og naturlig infektion har vist, at produktet er virksomt over for visse benzimidazolresistente stammer af

Haemonchus contortus

Teladorsagia circumcincta

Trichostrongylus colubriformis

Cooperia curticei

Tilbageholdelsestid

Mælk: 5 dage.

Doseringsforslag

Skal gives som en enkelt oral ormekur på 1 ml/5 kg levende kropsvægt, svarende til 200 μg moxidectin/kg levende kropsvægt ved anvendelse af standardudstyr til ormekure. For at sikre, at der administreres en korrekt dosis, skal kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt, og doseringsudstyrets nøjagtighed skal kontrolleres.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Får
Produktidentifikation - 085061
Login for at se flere billeder
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 085061
EAN 7046260850613