Genestran Vet. VNR 007775

1 x 20 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM

Dyrearter

Indikationer

Igangsættelse af kælvning eller fremkaldelse af abort hos kvæg.

Udstødning af patologisk væv fra uterus. F. eks mummificerede fostre, pyometra.

Svin: Igangsættelse af faring eller fremkaldelse af abort.

Hest: Brunstinduktion.

Tilbageholdelsestid

Kvæg: Slagtning: 1 dag. Mælk: 0 dage.

Svin: Slagtning: 1 dag.

Hest: Slagtning: 1 dag.

Doseringsforslag

Til intramuskulær injektion

Kvæg: 2 ml injektionsvæske som engangsdosis pr. dyr.

Svin: 0,5 – 1,0 ml injektionsvæske som engangsdosis pr. dyr.

Hest: 0,3 – 0,5 ml injektionsvæske som engangsdosis pr. dyr.

Bivirkninger

Dyrearter: Kvæg, svin og hest.

Meget sjælden

(1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger)

Anafylaktisk shock

Ikke fastslået frekvens

Infektion på injektionsstedet (dette er især tilfældet ved intramuskulær injektion hos køer), hævelse og krepitation ved injektionsstedet.

Tilbageholdt efterbyrd1.

Heste: svedtendens2, muskelrystelser2, blød afføring (kort tid efter behandlingen), øget respirations- og hjertefrekvens, tegn på abdominale gener,

bevægelsessvigt, øget tendens til at ligge ned.

Ved anvendelse til fødselsinduktion hos køer, hvor risikoen afhænger af behandlingstidspunktet i forhold til konceptionstidspunktet.

2 forbigående og forsvinder uden nogen form for behandling.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til indehaveren af markedsføringstilladelsen eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også sidste afsnit i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 007775
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 007775
EAN 7046260077751

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 007775

Genestran Vet.

75 mikg/ml (Htgl)
1 x 20 ml