Norodyl Vet. VNR 073127

1 x 50 ml
Injektionsvæske, opløsning
IV
SC

Dyrearter

Kvæg.

Indikationer

Norodyl injektionsvæske er indiceret som et supplement til antimikrobiel terapi, for at reducere feber i forbindelse med akutte respirationslidelser hos kvæg

Tilbageholdelsestid

Mælk: 0 dage

Slagtning: 21 dage

Doseringsforslag

Anbefalet dosering er 1,4 mg carprofen/kg kropsvægt (1 ml / 35 kg), indgivet subkutant eller intravenøst som engangsdosering, i kombination med egnet antibiotikabehandling.

Gummimembranen på hætteglasset bør ikke perforeres mere end 10 gange. Hvis dette er nødvendigt, anbefales det at anvende en optrækskanyle.

Bivirkninger

Studier i kvæg har vist at en forbigående reaktion efter subkutan injektion kan ses på injektionsstedet. Dette forsvinder normalt indenfor 24 timer efter injektion.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kvæg
Produktidentifikation - 073127
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 073127
EAN 7046260731271

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 073127

Norodyl Vet.

50 mg/ml (Htgl)
1 x 50 ml
Produktidentifikation - 073127

Norodyl Vet.

50 mg/ml (Htgl)
1 x 50 ml
Produktidentifikation - 073127

Norodyl Vet.

50 mg/ml (Htgl)
1 x 50 ml