Noromylin Vet. VNR 072736

12 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM

Dyrearter

Svin. Hund. Kat.

Indikationer

Behandling af infektioner forårsaget af bakterier, der er følsomme for lincomycin, især streptokokker, stafylokokker, mycoplasma og visse anaerobe bakterier.

Tilbageholdelsestid

Slagtning:

Svin: 6 døgn

Doseringsforslag

Til intramuskulær anvendelse.

Svin: 10 mg/kg legemsvægt daglig i 3-7 dage.

Hund og kat: 20 mg/kg legemsvægt daglig i 3-5 dage.

Bivirkninger

Allergiske overfølsomhedsreaktioner er sjældne, men kan forekomme.

Ved behandling med lincomycin kan diarré samt rødme og/eller opsvulmning af anus forekomme af og til inden for de første dage af behandlingen. Yderst sjældent kan nogle grise udvikle rødmen af huden og have påvirket almenbefindende. Symptomer forsvinder sædvanligvis inden for 5-8 dage efter seponering af behandlingen.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

BPK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

C
Kat
Hund
Svin
12 x
Produktidentifikation - 072736
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 072736
EAN 7046260727366
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login