Tilmovet VNR 069409

1 x 1 kg
Granulat
FO
OR

Dyrearter

Fravænnede smågrise og slagtesvin.

Indikationer

Tilmovet er indiceret til behandling af lungebetændelse i fravænnede slagtesvin, forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida følsomme over for tilmicosin.

Doseringsforslag

Til oral administration efter sammenblanding med foder.

Produktet skal tilsættes små mængder foder til umiddelbart indtagelse af de individuelle dyr. Hvis større grupper af svin skal behandles bør et velegnet premix, blandet op i medicineret foder af en autoriseret foderproducent, anvendes. De svin, der skal behandles, skal adskilles og behandles individuelt. Den nødvendige mængde af produktet skal blandes grundigt med den daglige foderration for hvert enkelt svin. Det foder, der indeholder granulatet, skal udgøre den eneste føde i de anbefalede tidsrum.

Det enkelte svin skal behandles med 16 mg tilmicosin pr. kg legemsvægt, svarende til 160 mg produkt pr. kg legemsvægt, en gang dagligt i 15 dage. For at undgå underdosering bør kropsvægten bestemmes så præcist som muligt, og den mængde foder, som dyret formodes at indtage, skal estimeres. Den korrekte mængde af produktet skal tilsættes den estimerede mængde foder til hvert enkelt svin i en spand eller lignende beholder, og grundigt blandes. Produktet bør kun blandes i tørt og ikke-pelleteret foder.

Bivirkninger

Fødeindtag kan af og til aftage (inklusive fødenægtelse) hos dyr som modtager medicineret foder. Denne effekt er forbigående.

Ved allergiske reaktioner bør behandlingen seponeres.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

C
Svin
Produktidentifikation - 069409
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 069409
EAN 7046260694095