Metrocare Vet. VNR 063916

1 x 20 stk.
Tabletter
OR

Dyrearter

Hund

Kat

Indikationer

Behandling af infektioner i mave-tarm-kanalen, der skyldes Giardia spp. og Clostridia spp.

(dvs. C. perfringens eller C. difficile).

Behandling af infektioner i urinvejene, mundhulen, svælget og huden, der skyldes obligate anaerobiske bakterier (f.eks. Clostridia spp.), der er følsomme over for metronidazol.

Doseringsforslag

Til oral anvendelse.

Den anbefalede dosis er 50 mg metronidazol pr. kg legemsvægt pr. dag i 5-7 dage. Den daglige dosis kan deles ligeligt til to gange daglig administration (dvs. 25 mg/kg legemsvægt to gange daglig).

For at sikre administration af den korrekte dosis, bør legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Legemsvægt

Metrocare Vet. 250 mg tabletter (daglig dosis)

eller

Metrocare Vet. 500 mg tabletter (daglig dosis)

1,25 kg

¼

2,5 kg

½

¼

3,75 kg

¾

5 kg

1

½

7,5 kg

1 ½

¾

10 kg

2

1

15 kg

3

1 ½

20 kg

4

2

25 kg

2 ½

30 kg

3

35 kg

3 ½

40 kg

4

Tabletterne kan deles i 2 eller 4 lige store dele for at sikre nøjagtig dosering. Anbring tabletten på en flad overflade med dens delekærv opad og den konvekse (afrundede) side mod overfladen.

Halve: Tryk ned på begge sider af tabletten med dine tommelfingre eller fingre.

Kvarte: Tryk ned på midten af tabletten med din tommelfinger eller en finger.

De(n) tiloversblevne del(e) bør gives ved de(n) næste administration(er).

Bivirkninger

De følgende bivirkninger kan forekomme efter administration af metronidazol: Opkastning, hepatotoksicitet, neutropeni og neurologiske tegn.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

D
Kat
Hund
Produktidentifikation - 063916
Login for at se flere billeder
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 063916
EAN 5055037402360
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 063916

Metrocare Vet.

500 mg (Blister)
1 x 20 stk.