Firodyl Vet. VNR 581031

1 x 36 stk.
Tyggetabletter
OR

Dyrearter

Hund

Indikationer

Til smertelindring og slidgigt-associeret inflammation.

Til smertelindring ved postoperativ smerte og inflammation associeret med bløddels-, ortopæd- eller tand-kirurgi hos hunde.

Doseringsforslag

Til oral anvendelse.

Slidgigt

5 mg firocoxib/kg legemsvægt en gang daglig, som anvist i doseringsskemaet nedenfor.

Behandlingsvarighed afhænger af observeret klinisk respons. Da feltstudierne var begrænset til 90 dage, bør længerevarende behandling overvejes omhyggeligt og regelmæssig monitorering udføres af dyrlægen.

Postoperativ smertelindring

5 mg firocoxib/kg legemsvægt en gang daglig, som anvist i doseringsskemaet nedenfor i op til tre dage, alt efter behov, med behandlingsstart ca. 2 timer før operationen. Efter ortopædkirurgi og afhængigt af observeret respons, kan behandlingen fortsættes efter de 3 første dage, i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering.

Legemsvægt (kg)

Antal tabletter

Dosis (mg/kg lgv)

62,5 mg

250 mg

3,1

0,25

5,0

3,2-6,2

0,5

5,0-9,8

6,3-9,3

0,75

5,0-7,4

9,4-12,5

1

0,25

5,0-6,6

12,6-15,5

1,25

5,0-6,2

15,6-18,5

1,5

5,1-6,0

18,6-21,5

1,75

5,1-5,9

21,6-25

0,5

5,0-5,8

25,1-37,5

0,75

5,0-7,5

37,6-50

1

5,0-6,6

50,1-62,5

1,25

5,0-6,2

62,6-75

1,5

5,0-6,0

75,1-87,5

1,75

5,0-5,8

87,6-100

2

5,0-5,7

Tabletterne smager godt, dvs. de indtages som regel frivilligt af hunden (frivillig indtagelse i 76 % af alle tilfælde hos forsøgsdyr). Hvis dette ikke er tilfældet, kan tabletterne gives direkte i hundens mund. Tabletterne kan gives sammen med et måltid eller uden.

Anvisning til deling af tabletten: Læg tabletten på en plan overflade med dens kærvside ned mod overfladen (konveks side op). Tryk let med spidsen af pegefingeren vertikalt midt på tabletten for at dele den i to halvdele. For at opnå kvarte tabletdele, trykkes let ned på midten af én halvdel med pegefingeren for at bryde den i to dele.

Bivirkninger

Opkast og diarré er blevet lejlighedsvist rapporteret. Disse reaktioner er generelt forbigående og reverterer ved behandlingsstop. Nyre- og leverlidelser er blevet rapporteret i meget sjældne tilfælde hos hunde behandlet med korrekt dosis. I sjældne tilfælde er nervøse reaktioner blevet rapporteret.

Ved bivirkninger som opkast, gentagen diarré, fækal okkult blødning, pludseligt vægttab, anorexi, sløvhed eller fald i renale og hepatiske biokemiske parametre, bør behandlingen afbrydes og dyrlæge konsulteres. Som med andre NSAIDs kan alvorlige bivirkninger optræde, som i meget sjældne tilfælde kan være fatale.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)
Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)
Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 581031
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 581031
EAN 7046265810315
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login