Norodyl Vet. VNR 057647

1 x 20 stk.
Tabletter
OR

Dyrearter

Hunde

Indikationer

Hunde: Reduktion af inflammation og smerter forårsaget af muskulo-skeletale sygdomme og degenerativ ledsygdom. Som opfølgning til parenteral analgesi ved behandling af postoperativ smerte.

Doseringsforslag

Til oral administration.

4 mg carprofen pr. kg legemsvægt pr. dag.

En startdosis på 4 mg carprofen per kg legemsvægt gives som en enkel daglig dosis eller opdelt i to lige store doser.

Den daglige dosis kan reduceres, afhængigt af klinisk respons.

Varighed af behandlingen vil afhænge af responset.

Langtidsbehandling bør foregå under regelmæssig tilsyn af dyrlæge.

Overskrid ikke anbefalet dosis.

Er der præoperativt givet parenteral og antiinflammatorisk behandling med et carprofen produkt, kan denne forlænges ved at følge op med Norodyl tabletter 4 mg/kg dagligt i op til 5 dage.

Delte tabletter returneres til blisterpakningen og bruges ved næste dosering. Delte tabletter skal kasseres efter behandlingsophør.

Bivirkninger

Typiske bivirkninger forbundet med NSAID, såsom opkastning, tynd afføring/diarre, fækal okkult blødning, nedsat appetit og letargi, er blevet rapporteret. Disse bivirkninger opstår oftest i første uge af behandlingen, og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved ophør af behandlingen, men kan i sjældne tilfælde være alvorlige eller dødelige.

I tilfælde af bivirkninger, bør behandlingen ophøre og dyrlægen kontaktes. Som med andre NSAID, er der risiko for sjældne idiosynkratiske nyre- eller leverbivirkninger.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 057647
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 057647
EAN 7046260576476
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 057647

Norodyl Vet.

100 mg (Blister)
1 x 20 stk.
Produktidentifikation - 057647

Norodyl Vet.

100 mg (Blister)
1 x 20 stk.