Danilon Equidos VNR 571030
18 x 10 g

Dyrearter

Til heste og ponyer.

Indikationer

Til behandling af smerter og inflammation forbundet med muskulo-skeletale lidelser hos heste f.eks. osteoartrotiske tilstande, bursitis, laminitis og inflammationer i bløddelsvæv.


Tilbageholdelsestid

Må ikke anvendes til dyr der er beregnet til konsum.

Behandlede heste må ikke slagtes til konsum.

Hesten skal være erklæret ”Ikke til konsum” under den nationale lovgivning om hestepas (Chip-mærket)[1].

Doseringsforslag

Til oral anvendelse.

Efter opblanding med foder, ædes produktet villigt af de fleste heste.

Den følgende doseringsanvisning bør anvendes som en retningslinje, tilpasset det individuelle respons.

Heste

Til 480 kg hest, administreres indholdet af 2 dosisbreve, 2 gange dagligt (svarende til 12.5 mg suxibuzon/kg/dag) i 2 dage, efterfulgt af 1 dosisbrev 2 gange dagligt (svarende til 6.25 mg suxibuzon/kg/dag) i 3 dage.

Derefter, 1 brev dagligt (3.1 mg suxibuzon/kg/dag), eller hver anden dag, eller den lavest mulige dosis, der giver et tilfredsstillende klinisk resultat.

Ponyer (racer, der som fuldvoksne, er lavere end 149 cm ved skulderkammen )

Ponyer bør kun få halvdelen af den dosis der anbefales til heste.

Til 240 kg pony, administreres indholdet af 1 brev dagligt(svarende til 6.25 mg suxibuzon/kg/dag) i 2 dage, efterfulgt af et ½ brev dagligt(3.1 mg suxibuzon/kg/dag) i 3 dage, eller 1 brev hver anden dag.

Derefter reduceres dosis til den lavest mulige dosis, der giver et tilfredsstillende klinisk resultat.

Ved administration af mindre end 1 brev, anvend den vedlagte måleske. En strøget ske indeholder 5g granulat(svarende til et ½ brev). En ske fyldt op til den grønne linje indeholder 2.5 g granulat (svarende til ¼ brev)

Hø som del af foderet, kan forsinke absorptionen af suxibuzon og dermed den kliniske effekt heraf.

Det anbefales derfor at hesten ikke fodres med hø umiddelbart før, eller samtidigt med dette produkt.

Se også pkt. 4.4

Hvis intet klinisk respons ses efter 4-5 dage, bør behandlingen afsluttes og diagnosen revurderes.

Bivirkninger

Ved kontinuerlig brug eller ved høje doser kan der forekomme gastrointestinale symptomer.

Bloddyskrasi og renale forandringer kan forekomme, især hos dyr med begrænset adgang til vand.


Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hest
Produktidentifikation - 571030
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 571030
EAN 7046265710301
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login