Equicam VNR 569118

1 x 100 ml
Oral suspension
FO
OR

Dyrearter

Hest

Indikationer

Lindring af betændelse og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet hos heste.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 3 dage.

Må ikke anvendes til lakterende dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

Doseringsforslag

Skal indgives opblandet i foder eller direkte i munden med en dosis på 0,6 mg/kg legemsvægt, en gang daglig, i op til 14 dage. Hvis lægemidlet opblandes i foderet, bør det tilsættes en lille mængde foder, som gives lige inden fodring.

Suspensionen bør gives ved hjælp af den vedlagte meloxicam doseringssprøjte. Sprøjten passer til flasken og er forsynet med en 2 ml skala.

Omrystes godt før brug.

Undgå kontaminering under anvendelse.

Bivirkninger

Enkeltstående tilfælde af typiske NSAID-bivirkninger er observeret i kliniske undersøgelser (let nældefeber, diarré). Symptomerne var reversible.

I meget sjældne tilfælde er der set appetitløshed, lethargi, abdominale smerter, og kolitis. I meget sjældne tilfælde kan der forekomme anafylaktiske reaktioner, som kan være alvorlige (og fatale), og disse skal behandles symptomatisk.

Meloxicam kan give anledning til gastrisk og intestinal irritation eller ulceration.

Hvis der forekommer bivirkninger, bør behandlingen afbrydes, og dyrlægen kontaktes.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Hest
Produktidentifikation - 569118
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 569118
EAN 7046265691181

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 569118

Equicam

15 mg/ml (Flaske)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 569118

Equicam

15 mg/ml (Flaske)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 569118

Equicam

15 mg/ml (Flaske)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 569118

Equicam

15 mg/ml (Flaske)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 569118

Equicam

15 mg/ml (Flaske)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 569118

Equicam

15 mg/ml (Flaske)
1 x 100 ml