Dozuril VNR 568805

1 x 1.000 ml
Opløsning til brug i drikkevand
DM

Dyrearter

Høns (hønekyllinger og avlshøns).

Indikationer

Behandling af coccidiose hos hønniker og avlshøns.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 16 dage.

Æg: Må ikke anvendes til æglæggende fugle, hvis æg er bestemt til menneskeføde.

Doseringsforslag

Indgivelse: Til anvendelse i drikkevand (oral).

Dosering: 7 mg pr. kg vægt dagligt i 2 på hinanden følgende dage, oralt. Dette svarer til 28 ml oral opløsning pr. 100 kg vægt dagligt eller 1,4 ml af produktet pr. liter drikkevand, baseret på et vandforbrug på 1 liter pr. 5 kg vægt.

Dette veterinærlægemiddel skal indgives kontinuerligt i løbet af 48 timer eller i en 8 timers periode pr. dag i 2 på hinanden følgende dage.

Den samlede vægt af de dyr der skal behandles og det daglige vandforbrug skal beregnes nøjagtigt.

Vandforbruget kan variere, især afhængigt af den kliniske tilstand, temperaturen i omgivelserne, belysningsprogrammet, det anvendte drikkevandssystem, alderen og racen. Hvis vandforbruget er mere eller mindre end de ovenfor anførte standarder, skal koncentrationen af veterinærlægemidlet i drikkevandet tilpasses i overensstemmelse hermed.

Brug passende og korrekt kalibreret doseringsudstyr. Det medicinerede drikkevand skal være den eneste drikkevandskilde.

Det medicinerede drikkevand må kun bruges i maksimalt 24 timer og det skal tilberedes friskt hver dag.

Fortyndinger med en højere koncentration end 3:1.000 (3 ml produkt pr. 1 liter drikkevand) kan medføre bundfældning. Præfortynding og administration gennem en doseringspumpe (proportioner) anbefales ikke. Det anbefales at bruge en tank.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fjerkræ
Produktidentifikation - 568805
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 568805
EAN 7046265688051