Pronestesic VNR 558119
1 x 100 ml

Dyrearter

Heste, kvæg, svin og får.

Indikationer

Lokalbedøvelse med en langvarig bedøvende effekt.

Heste, kvæg, svin og får: infiltrationsbedøvelse og perineural bedøvelse (se pkt. 4.5).


Tilbageholdelsestid

Heste, kvæg og får:

Slagtning: 0 dage

Mælk: 0 timer

Svin:

Slagtning: 0 dage

Doseringsforslag

- Til subkutan og perineural anvendelse.

- For begyndelse og varighed af effekt, se pkt. 5.1

1. Lokalbedøvelse eller ved infiltration: sprøjt ind i underhuden eller omkring det pågældende område

Heste, kvæg, svin og får: 2,5-10 ml af produktet/dyr (svarende til 100-400 mg procainhydrochlorid + 0,09 til 0,36 mg epinephrintartrat)

2. Perineural bedøvelse: sprøjt ind tæt på forgreningen af nerven

Heste, kvæg, svin og får: 5-10 ml af produktet/dyr (svarende til 200-400 mg procainhydrochlorid + 0,18 til 0,36 mg epinephrintartrat)

For underbenene på heste, bør dosis fordeles på mellem to eller flere injektionssteder afhængigt af dosis. Se også pkt. 4.5.

Hætteglas kan anbrydes op til 20 gange.

Bivirkninger

Procain kan forårsage hypotension.

I nogle få tilfælde, især hos heste, kan påvirkning af CNS observeres (ophidselse, rysten, krampetrækninger) efter indgivelse af procain.

Allergiske reaktioner over for procain er ganske almindelige; kun i sjældne tilfælde er der observeret anafylaktiske reaktioner.

En overfølsomhed over for lokalbedøvelse som tilhører ester-undergruppen er kendt.

I særlige tilfælde kan der opstå takykardi (epinephrin). I tilfælde af utilsigtet intravaskulær injektion forekommer toksiske reaktioner ofte. Disse manifesterer sig i en påvirkning af centralnervesystemet (rastløshed, rysten, krampetrækninger), efterfulgt af depression; døden er resultatet af respiratorisk lammelse. I tilfælde af CNS-påvirkning, bør korttidsvirkende barbiturater indgives, såvel som produkter til forsuring af urinen, for at understøtte renal udskillelse. I tilfælde af allergiske reaktioner kan antihistaminer eller corticoider gives. Allergisk chok behandles med epinephrin.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Får
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 558119
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 558119
EAN 7046265581192

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 558119

Pronestesic

0,036 + 40 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml